OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wspólne świętowanie Dnia Biało- Czerwonego w Zespole Szkół...
13 listopada 2023 roku

Wspólne świętowanie Dnia Biało- Czerwonego w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim

Już po raz 19. Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim celebrował Święto Niepodległości. Dzień Biało-Czerwony to wspólne święto społeczności szkolnej i zaproszonych gości: władz Powiatu Ostrowskiego, przedstawicieli świata sportu, przyjaciół placówki oraz uczniów i nauczycieli - uczestników międzyszkolnego konkursu patriotycznego. W piątek 10 listopada wszyscy w szkole byli biało-czerwoni.

* IMG-20231110-WA0008

Tradycyjnie wspólne świętowanie to zespołowe tworzenie kotylionów, kreowanie strojów patriotycznych, raczenie się biało-czerwonym tortem i obdarowywanie biało-czerwonymi smakołykami. Dla uczniów z niepełnosprawnościami niezwykle ważne jest celebrowanie Święta Niepodległości w sposób przystający do ich możliwość  i uzdolnień.

Dużą radością było uczestnictwo wraz z gośćmi w grach ruchowych, plastycznych oraz zręcznościowych zabawach piaskowych w czytelniczym kąciku patriotycznym. Jak co roku wiele wrażeń i emocji dostarczał konkurs na fantazyjne przebranie i nakrycie głowy.

* IMG_0979

W podsumowaniu konkursu patriotycznego uhonorowano wszystkich uczestników działań. Nagrody wraz z dyplomami trafiły do rąk wszystkich młodych twórców. Co roku zachwyca jakość i ilość plastycznych prac konkursowych. Ponownie pobity został rekord ilości zgłoszonych prac z całego województwa wielkopolskiego,  z miejscowości: Rychwał, Ostrzeszów, Pleszew, Poznań, Kalisz, Konarzew, Krotoszyn, Borzęciczki i Ostrów Wielkopolski. Wszystkie dzieła zachwycały estetyką i starannością, natomiast uczestnicy wykazali się niezwykłą wrażliwością i pomysłowością przystającą do rangi niezwykłego święta. Wyeksponowane w holu szkolnym prace prezentują siłę naszej patriotycznej wyobraźni i dumę z tradycji wielkopolskiej pracy organicznej, pamięci o Republice Ostrowskiej i heroizmu Powstańców Wielkopolskich.

* IMG_0988

Tradycyjnie w organizacji święta olbrzymim wsparciem służyli sponsorzy:  Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego, z którego otrzymaliśmy 5 tysięcy złotych. Nagrody niespodzianki dla laureatów otrzymaliśmy także od Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Kancelarii Sejmu i Senatu RP, Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz od Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Tegoroczne biało - czerwone spotkanie uświetniła obecność Dyrektora Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Rafała Lucińskiego, trener Bascet Ostrovia Ostrów Wielkopolski Katarzyny Motyl, przyjaciela szkoły właściciela Atomic Sport Macieja Kędzierskiego, komentatora sportowego Łukasza Guzmana.

Organizatorzy dziękują przybyłym gościom, uczestnikom konkursów, ich opiekunom i nauczycielom. - Doceniamy Waszą pracowitość i entuzjazm. My Wielkopolanie potrafimy jednoczyć się i czcić pamięć tych, którzy wywalczyli nam wolność w 1918 roku. Do zobaczenia w przyszłym roku!

Odwiedzin: 118