OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
W hołdzie członkom antykomunistycznej organizacji młodzieżowej...
10 listopada 2023 roku

W hołdzie członkom antykomunistycznej organizacji młodzieżowej „Biały Orzeł”

Dnia 10 listopada 2023 r. przy Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim odsłonięto tablicę upamiętniającą pamięć członków antykomunistycznej organizacji młodzieżowej ” Biały Orzeł” działającej na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.  

* DSC07189

To ważne wydarzenie,  przywołało pamięć o bohaterskich członkach organizacji, ich odwadze w walce o wolność i niezależność. Osoby te były uczniami Publicznej Szkoły Zawodowej, która w okresie działania “Białego Orła” mieściła się w budynku szkoły przy ulicy Wolności 10. Odsłonięcia tablicy dokonali Dyrektor Zespołu Szkół Usługowych Dariusz Kaczmarek, Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego Roman Pacholczyk oraz przedstawiciel Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi Bartosz Bijak.

Uroczystości towarzyszy wystawa zatytułowana „Zapomniane Ogniwo”, przedstawiająca konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/1945 - 1956, z którą uczniowie Zespołu Szkół Usługowych zostaną zapoznani na lekcjach historii. Do końca listopada wystawę będą mogli również odwiedzić uczniowie innych szkół pod opieką nauczycieli.

* IMG_3763Data 10 listopada 2023 r. zapisze się na kartach historii szkoły również jako dzień uroczystego przyjęcia pierwszoklasistów w poczet uczniów Zespołu Szkół Usługowych. Była to druga część uroczystości, podczas której zaproszono do udziału w akademii okolicznościowej z okazji 105 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Odwiedzin: 53