OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Do Bonikowa nowa droga i ścieżką
20 listopada 2023 roku

Do Bonikowa nowa droga i ścieżką

Zakończyła się modernizacja drogi i budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Odolanowa do Bonikowa. To jedna z największych drogowych inwestycji powiatowych w 2023 roku.

* DSC_0341

Symboliczne oddanie inwestycji do użytku odbyło się 20 listopada 2023 roku. Modernizacja drogi Odolanów - Boników była bardzo wyczekiwaną od lat przez mieszkańców inwestycją drogową, podkreślali to niemal wszyscy biorący udział w okolicznościowym spotkaniu.

* DSC_0404

-,,Każda inwestycja w poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu cieszy, ta także. W budowę ścieżki i drogi zaangażowaliśmy środki ze sprzedaży powiatowych terenów inwestycyjnych i wszyscy jesteśmy zgodni, że są to dobrze spożytkowane pieniądze. Dziękuję także wszystkim, w szczególności parlamentarzystom za wsparcie w pozyskaniu funduszy rządowych na ten cel’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* DSC_0404

Równolegle z budową ścieżki przeprowadzono modernizację nawierzchni jezdni. Jednak to ścieżka była najtrudniejszym pod względem inżynieryjnym przedsięwzięciem. Konieczne było przeprowadzenie procedury wykupu gruntów od wielu właścicieli, a sporych problemów przysparzał także wysoki poziom wód gruntowych. Ilość cieków wodnych wymuszała także konieczność budowy dodatkowych mostów tylko na potrzeby drogi dla rowerów.

* DSC_0279

Mimo tych trudności udało się zrealizować inwestycję, z której mogą już korzystać mieszkańcy. W ramach tego zadania nowy dywanik asfaltowy położony został na odcinku ok, 3,4 km jezdni. Przybyło ponad 3 km. asfaltowej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 i 3 metrów na poszczególnych odcinkach. Wybudowano kilkaset metrów chodnika oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome i odwodnienie.

* DSC_0356

Cała inwestycja kosztowała ponad 7,5 mln zł.

-,,To bardzo rozbudowane zadanie na które udało się nam pozyskać dofinansowanie rządowe z funduszy Polski Ład w kwocie ok. 4,4 mln zł. A budżet powiatu wsparł to zadanie kwotą ok.3 mln złotych’’ – powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

Ścieżka do Bonikowa rywalizuje z oddaną także w tym roku na odcinku Gorzyce Wielkie - Nabyszyce o tytuł najładniejszej drogi rowerowej. To co, było zmorą budowlańców: podtopione tereny, rzeczki, rozlewiska i zlokalizowanie pomiędzy starodrzewem są atutem dla oka uzytkowników. Ścieżka przebiega bowiem przez malownicze tereny Dolny Baryczy.

* DSC_0293

* DSC_0403

Podczas symbolicznego oddania do użytku zamiast przecinania wstęg przekazano na ręce sołtysów Bonikowa i Garek pamiątkowe tablice. Nową drogę poświęcił ks. proboszcz z Garek Czesław Jędroszka.

W uroczystości udział wzięli: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Wicestarosta Roman Pacholczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Walkowski, Burmistrz Odolanowa Marian Janicki, Przewodniczący Rady Odolanów Janusz Szustkiewicz, Zastępca Burmistrza Jan Prokop. Radni Powiatowi Mirosław Nowacki, Andrzej Leraczyk, Józef Wajs, Rafał Walkow, Danuta Szewdziak. Radny Gminy Odolanów Jan Kowalski. Dyrektor Biura Minister Rodziny Marleny Maląg Anna Nawrot. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg wraz z współpracownikami. Sołtys Bonikowa Benedykt Tacik.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 148