OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Samorządowcy znowu razem
8 stycznia 2024 roku

Samorządowcy znowu razem

Po kilkuletniej przerwie odbyło się kolejne Noworoczne Spotkanie Samorządowców Powiatu Ostrowskiego. Tym razem uroczystość zorganizowana została na terenie Gminy Przygodzice.

* DSC_0028


Jubileuszowe 25. spotkanie samorządowców rozpoczęło się uroczysta Msza św. odprawioną w kościele w Jankowie Przygodzkim. Część oficjalna miała miejsce na Sali wiejskiej w Topoli Wielkiej. aranżacjach.

* DSC_0041

Organizatorem spotkania była władze powiatu i Gminy Przygodzice.

–,,Przez trzy lata nasze spotkania odbywały się w bardzo okrojonym składzie. Dlatego niezmiernie miło Widzieć Was wszystkich. Początek roku to jest zawsze dobry moment, żeby powiedzieć dziękuję, czasem słowo przepraszam. To jest dobry czas jedności i z taką jednością wchodzimy w nowy rok’’ – powiedział Piotr Walkowski Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego.

* DSC_0184

–,,Bardzo miło, że skorzystaliście z naszego zaproszenia. Nowy rok, nowe wyzwania, marzenia i zadania i nowe szanse dla każdego. Życzę, aby był o pomyślny, odnosili sukcesy i mieli odważne marzenia. Wejdźmy w nowy rok z dobrym spojrzeniem na drugiego człowieka’’ – powiedział Janina Wojtasiak Przewodnicząca Rady Gminy Przygodzice.

* DSC_0104

Starosta Ostrowski podkreślał, że spotkanie przypadku w roku jubileuszu 25-lecia powstania Powiatu Ostrowskiego w swoim wystąpieniu podkreślił jednak współpracę z samorządami gminnymi oraz podziękował szefom jednostek i wydziałów starostwa.

-,,Na dzielenie się tym, co było największym sukcesem przyjdzie czas. Ja chciałbym podziękować samorządowcom za udzielne powiatowi wsparcie. Zawsze podkreślam, że musicie, a jednak przeznaczacie pieniądze na wspólne projekty. Dziękuję za każda złotówkę i gest. Czasem ten gest jest znacznie ważniejszy od pieniędzy’’ – powiedział Paweł Rajski.

* DSC_0105

Z kolei Krzysztof Rasiak zwrócił uwagę na dziedzictwo miejsca, w którym odbywał się spotkanie.

–,,Topola Wielka, wielka z nazwy choć do największych miejscowości w gminie nie należy. Miejscowość szczególna bo stąd wywodzą się niesamowici rodacy, którzy sławili te ziemię i Polskę. Jedyny kontradmirał Marynarki Jej Królewskiej Mości a wcześniej polskiej marynarki Józef Bartosik stąd właśnie pochodził’’ – mówił Wójt Przygodzic. Przywołał także postać Oblata Czesława Bartosza, który na Świętym krzyżu niósł pomoc w czasie okupacji.

* DSC_0113

Życzenia przekazali także obecni Posłowie na Sejm; Andrzej Grzyb i Katarzyna Sójka oraz Andrzej Pichet radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,

Prezes Wielkopolskiego Izby Rolniczej Piotr Walkowski przekazał na ręce starostów oraz przewodniczącego Rady Powiatu medal izby rolniczej w podziękowaniu za działania na rzecz rolnictwa.

* DSC_0168

Na uroczystości poseł Barbarę Oliwiecką reprezentował Dariusz Potasznik, a posła Wiesława Szczepańskiego Magdalena Pawlicz-Bąk.

Przewodniczący Rad Gmin oraz Powiatu wznieśli tradycyjny toast za pomyślność w nowym roku.

W części artystycznej wystąpił zespół folklorystyczny „Kosynierzy’’ oraz „Kwartet z Gwiazdką’’  z repertuarem polskich kolęd w nowoczesnych aranżacjach.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 316