OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Starosta uhonorowany przez Wojsko
17 sierpnia 2009 roku

Starosta uhonorowany przez Wojsko

W miniony piątek w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ostrowie Wielkopolskim uczczono, obchodzone 15 sierpnia, Święto Wojska Polskiego. W tym uroczystym dniu srebrnym medalem za zasługi dla obronności kraju uhonorowano starostę ostrowskiego, Włodzimierza Jędrzejaka.

Dzień Wojska Polskiego ustanowiony został 15 sierpnia, na cześć zwycięstwa Polaków nad bolszewikami w 1920 roku. W bohaterskiej walce polskie wojsko stanęło w obronie niepodległości ojczyzny, powstrzymując równocześnie marsz bolszewików na Europę.

Z okazji Święta Wojska Polskiego w ostrowskiej Wojskowej Komendzie Uzupełnień odbyła się uroczystość z udziałem przedstawicieli władz powiatu ostrowskiego, ostrzeszowskiego, kępińskiego i krotoszyńskiego, przedstawicieli władz miasta Ostrowa, służb mundurowych, straży pożarnej, policji oraz żołnierzy i pracowników cywilnych WKU. Na uroczystość stawili się reprezentanci Światowego Związku Żołnierzy AK, Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych, Misji Pokojowych ONZ, Związku Inwalidów Wojennych, Ligi Obrony Kraju oraz były dowódca nieistniejącej już Jednostki Wojskowej w Ostrowie.

Przybyłych gości powitał komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień, ppłk. dypl. Józef Widlarz, który przypomniał historię wojskowego święta.

15 sierpnia to wyjątkowa data w polskim kalendarzu. To żołnierskie święto zostało ustanowione dla upamiętnienia momentu szczególnej chwały narodowego oręża – zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w wojnie polsko-bolszewickiej. Święto Wojska Polskiego jest wyrazem hołdu dla tradycji i dorobku polskiego oręża. W tym dniu oddajemy cześć bohaterstwu polskich żołnierzy, a także państwu polskiemu i jego patriotycznemu społeczeństwu. Pamiętajmy o wielkim poświęceniu naszych przodków, bądźmy dumni z ich dokonań i wdzięczni za to, że możemy cieszyć się wolnością - powiedział ppłk. Józef Widlarz, komendant WKU w Ostrowie Wielkopolskim

Współczesną rolę Wojska Polskiego przybliżył mjr. rez. Marian Nowak.

Wymagania, jakie stawia przed nami współczesność, zmuszają nas do tego, aby pamiętając o historii, podejmować nieustannie nowe wyzwania. Z szacunkiem należy odnieść się do pełnych poświęcenia działań żołnierzy polskich sił zbrojnych w trakcie realizacji trudnych przedsięwzięć - mówił mjr. rez. Marian Nowak

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrowie prowadzi działalność administracyjną związaną z wojskowymi kwalifikacjami. Obszar działalności obejmuje cztery powiaty: ostrowski, krotoszyński, ostrzeszowski oraz kaliski. W tym roku placówka świętuje również 90 rocznicę powstania Pomorskiego Okręgu Wojskowego, któremu podlega.

W dniu waszego święta chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim żołnierzom i pracownikom cywilnym Wojskowej Komendy Uzupełnień. Obecność wojska niewątpliwie podnosi rangę. Trudno sobie wyobrazić  miasto i tak duży powiat, w którym nie ma wojska. Dlatego będziemy się starać, aby WKU w Ostrowie zachować – mówił Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski.

Podczas uroczystości wyróżniono zasłużonych dla obronności kraju w trakcie II wojny światowej oraz w okresie powojennym. Złotym medalem uhonorowano mjr Jerzego Saletę, srebrnym starostę ostrowskiego, Włodzimierza Jędrzejaka, natomiast brązowym pracownicę WKU, Bogumiłę Matuszewską. Na stopień porucznika uroczyście awansowano uczestnika walk II wojny światowej, Feliksa Sznajdę.

Odwiedzin: 777