OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Z pomocą wolontariuszy
12 stycznia 2024 roku

Z pomocą wolontariuszy

Pierwszych dwunastu wolontariuszy rozpoczęło pracę na ostrowskiej geriatrii. Wcześniej byli uczestnikami kursu opieki nad osobami starszymi.

Już dwukrotnie z inicjatywy dra Marka Widenka kierownika Oddziału Geriatrycznego i przy wsparciu jego zespołu m.in. Katarzyny Banasiak oraz wsparciu powiatu odbyły się kursy dla osób zainteresowanych opieka nad starszymi.* DSC_0175

Dr Marek Widenka podcza wykładu inaugurującego pierwszy kurs opieki.

* DSC_7853Wśród uczestników odbierających certyfikaty potwierdzające udział w kursie były osoby różnych zawodów, profesji i w różym wieku.

Łącznie ok. 200 osób w dwóch edycjach uczyło się zrozumienia specyficznych potrzeb, oczekiwań, psychiki, postrzegania świata przez osoby starsze i umiejętności niesienia im pomocy. W obu edycjach zainteresowanie przerastało możliwości pomieszczenia chętnych w Sali Zespołu Szkół Specjalnych.

* 1705057047081

Wolontariat to umiejętność poświęcenia czasu i uwagi drugiej osobie.

-,,Widziałem entuzjazm zespołu dra Widenki podczas kursów i znałem jego plany utworzenia zespołu wolontariackiego dlatego cieszę się, że ostatecznie się udało. Mam także satysfakcję, że dołożyliśmy do tego projektu swoją cegiełkę jako powiat’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Wolontariusze pomocą, słowem lub samą obecnością i pomysłem na zagospodarowanie czasu wspierają pacjentów. Dla ludzi chorych, a starszych w szczególności często ma to wartość większą niż sama terapia lekowa.

* 1705057047052

Wolontariusze na geriatrii łatwo rozpoznać po specjalnych błekitnych koszulkach.

Dotychczasowe zainteresowanie kursem oraz fakt, że w społeczeństwie przybywa osób starszych zadecydowały, że zespół ostrowskiej geriatrii już przygotowuje się do trzeciej tury szkoleń. Cykl wykładów powinien ruszyć już w marcu.

Zainteresowani mogą się już zgłaszać pod numerem tel. kom. 726 753 759.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 256