OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dalej, bracia, do bułata…
18 stycznia 2024 roku

Dalej, bracia, do bułata…

Mediateka Przystanek Kultury - filia Biblioteki Publicznej w Ostrowie organizuje projekt związany z pamięcią o Powstaniu Styczniowym „Dalej, bracia, do bułata – wielkopolanie w Powstaniu Styczniowym”. Biblioteka pełniąca również funkcję biblioteki powiatowej Powiatu Ostrowskiego przygotowała z tej okazji kilka ciekawych wydarzeń.

* Niepodległa - monitor

Wydarzenia organizowane w ramach projektu, to:

 • Konkurs fotograficzny pod hasłem: Miejsca związane z Powstaniem Styczniowym, jego bohaterami i ich mogiłami na terenach Południowej Wielkopolski. Wystawa pokonkursowa w Mediatece.
 • Konferencja naukowa i dyskusja panelowa w Mediatece poświęcona Powstaniu Styczniowemu (literatura, film, historia lokalna)
 • Rekonstrukcja wydarzeń – inscenizacja, wymarsz młodzieży wraz z grupą rekonstrukcyjną spod Konkatedry, przemarsz na cmentarz (Plac Bankowy), warta harcerska w miejscach związanych z wydarzeniami z roku 1863-64.
 • Konkurs recytatorsko-muzyczny.
 • Zajęcia warsztatowe dla młodzieży - przygotowanie katalogu mającego na celu wytyczenie szlaków, a także zawierającego opisy z naniesionymi miejscami bitew i grobów powstańczych znajdujących się w Ostrowie i okolicach miasta.
 • Odwiedziny grobów bohaterów Powstania Styczniowego, złożenie kwiatów na cmentarzu, zapalenie zniczy.

Do udziału w projekcie organizator zaprasza m.in. czytelników, uczniów szkół podstawowych, młodzież ze szkół średnich, harcerzy, przedstawicieli mediów lokalnych czy lokalne organizacje pielęgnujące pamięć o lokalnej historii i kulturze.

Materiały związane z projektem znajdują się w załączniku.

Odwiedzin: 183