OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Komendant na emeryturze
19 stycznia 2024 roku

Komendant na emeryturze

Jacek Wiśniewski nie jest już Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. Podczas narady podsumowującej odbyło się pożegnanie komendanta, który po ponad 30 latach służby przeszedł na emeryturę.

* IMG-20240118-WA0005

Doroczna narda odbyła się w dniu 18 stycznia 2024 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie i miała szczególny charakter.

Odchodzący Komendant przedstawił zrealizowane w ubiegłym roku zadania i przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności operacyjnej, prewencyjnej oraz logistycznej w zakresie funkcjonowania tutejszej komendy oraz organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wynika z tych informacji, że jednostki ratownicze PSP i OSP były w ubiegłym roku dysponowane do 1955 zdarzeń.

* IMG-20240118-WA0003

Starszy brygadier Jacek Wiśniewski służbę rozpoczął w 1989 r. jako kadet Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po ukończeniu Szkoły Chorążych Pożarnictwa został skierowany do pełnienia służby w Komedzie Rejonowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie zajmował następujące stanowiska: dowódca sekcji, oficer ds. operacyjnych, zastępca dowódcy JRG oraz dowódca JRG. Na stanowisko komendanta PSP w Ostrowie Wielkopolskim powołany został 20 czerwca 2016 roku.

W uroczystości przekazania jednostki wzięła udział liczna grupa gości. Obecny był m.in. st. bryg. Tomasz Grelak p.o. Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Licznie przybyli także przedstawiciele władz samorządowych oraz służb i instytucji współpracujących z PSP.

* IMG-20240118-WA0001

W imieniu władz Powiatu komendanta pożegnał Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski przekazując mu życzenia, list okolicznościowy oraz drobny upominek. Od swoich podwładnych J. Wiśniewski otrzymał m.in. rower elektryczny.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 245