OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
120 lat ostrowskiej Mleczarni
18 sierpnia 2009 roku

120 lat ostrowskiej Mleczarni

W piątek Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowie Wielkopolskim świętowała 120-lat istnienia. Jubileuszowa Gala z udziałem licznie przybyłych samorządowców z terenu powiatu ostrowskiego, spółdzielców, dostawców mleka oraz kadry zarządzającej i zasłużonych pracowników OSM odbyła się w piątek, w Restauracji Borowianka.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowie jest jedną z najstarszych w Wielkopolsce. Początki jej działalności przypadają na rok 1889. W ciągu 120 lat swojego funkcjonowania musiała pokonać wiele trudności, przeszła szereg przeobrażeń, w tym zmianę lokalizacji. Dziś cieszy się nowoczesnym zapleczem produkcyjnym, bogatym asortymentem i ugruntowaną pozycją na rynku mleczarskim.

Uroczysta Gala z okazji 120-lecia OSM odbyła się w miniony piątek w Restauracji Borowianka. Jubileusz był doskonałą okazją do przybliżenia trudnej i momentami burzliwej historii Spółdzielni, a także do podsumowania dotychczasowej działalności.

Spółdzielnia w Ostrowie nie przestała działać nawet w najtrudniejszych dla Polaków momentach. Dziś w tak ważnym dla Spółdzielni dniu, w którym obchodzony jest Jubileusz 120-lecia nie może zabraknąć podsumowań historii, ale również przybliżenia obecnej sytuacji. Przed objęciem przeze mnie funkcji prezesa zarządu w 2003 roku złą sytuację i niezadowolenie ekipy pracowników pogłębiał niekorzystny wynik finansowy. Coraz częściej mówiło się o konieczności połączenia ostrowskiej Spółdzielni z Mlekovitą lub Spółdzielniami w Kaliszu, Sieradzu i Nowych Skalmierzycach. Naszej Spółdzielni, która przetrwała trudne czasy wojen, groziło nawet przekształcenie w hurtownię. Gdyby ówczesne plany doszły do skutku to dziś nie spotkalibyśmy się na Jubileuszu, bo OSM by nie istniała. Robiłem wszystko, aby przekonać aktyw spółdzielczy do rezygnacji z tych koncepcji i udało się. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowie istnieje nadal i ma się dobrze, nawet w czasach obecnego kryzysu - wspominał Eugeniusz Mukalski, Prezes Zarządu OSM Ostrów

Okres największych przemian przypada na lata prezesury Eugeniusza Mukalskiego. Wówczas rozpoczęły się starania o uzyskanie uprawnień eksportowych na rynki UE. Dużego tempa nabrała rozbudowa i modernizacja Zakładu, jako jeden z warunków prowadzenia eksportu. W ramach tych działań rozbudowano i zmodernizowano odbiór surowca oraz zmodernizowano aparatownie, twarożkarnię, laboratorium zakładowe, system mycia urządzeń i zaplecze socjalne dla produkcji. Opracowany i wdrożony został system HACCP a przede wszystkim zdecydowanie poprawiły się warunki higieniczno-sanitarne produkcji i pracy.

Dzisiaj mamy zakład, którym możemy się pochwalić. Aby to osiągnąć oprócz przeprowadzonej modernizacji musieliśmy także zmienić nastawienie załogi. Pracownicy musieli zrozumieć, że wysoka jakość produktu to być albo nie być na rynku mleczarskim. Muszę przyznać, że nasza załoga zdała egzamin na piątkę i za to jej serdecznie dziękuję – mówił Eugeniusz Mukalski

Zadowolenia z obecnej sytuacji Spółdzielni nie krył Przewodniczący Rady Nadzorczej OSM, Jerzy Kulas, który ze słowami wdzięczności zwrócił się do prezesa zarządu, pracowników i członków spółdzielni.

Składam podziękowania i serdecznie gratuluję prezesowi zarządu za to, że spółdzielnia zmieniła się nie do poznania, że nasze produkty cieszą się coraz większą popularnością, a stawka za mleko jaką oferujemy naszym dostawcom jest jedną z najwyższych w kraju. Dziękuję wszystkim dostawcom mleka, którzy nawet w trudnych latach pozostali wierni naszej Spółdzielni. Składam podziękowania pracownikom, kadrze kierowniczej za wkład pracy, a szczególnie dzisiejszym emerytom i rencistom, którzy pracowali w dużo trudniejszych warunkach niż my teraz. – mówił Jerzy Kulas Przewodniczący Rady Nadzorczej OSM - Branża mleczarska wciąż stoi przed wieloma wyzwaniami. Aby sprostać konkurencji i utrzymać się na rynku koledze Prezesowi życzę kolejnych dynamicznych działań i trafnych decyzji, a całej załodze życzę owocnej pracy dla dobra nas wszystkich.

Podczas obchodów Jubileuszu wręczono okolicznościowe odznaczenia dla zasłużonych na rzecz ruchu spółdzielczego oraz złożono liczne podziękowania za długoletnią pracę i działalność spółdzielczą.

Na ręce Prezesa Zarządu Eugeniusza Mukalskiego oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jerzego Kulasa licznie przybyli goście złożyli serdeczne życzenia, gratulacje oraz okolicznościowe upominki. Wśród nich znaleźli się: Poseł na Sejm RP i honorowy członek Rady Nadzorczej OSM Ostrów, Piotr Walkowski, Przewodniczący Rady oraz Starostowie Powiatu Ostrowskiego, Prezydent Miasta Ostrowa, włodarze gmin z terenu powiatu ostrowskiego, szefowie służb kontrolujących: Sanepidu, Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawiciele zaprzyjaźnionych spółdzielni mleczarskich, spółdzielcy, zasłużeni pracownicy oraz reprezentant Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich.

W imieniu przedstawicieli samorządu powiatowego list gratulacyjny odczytał Mieczysław Szempiński, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego.

Na dzisiejszą, ugruntowaną pozycję ostrowskiej Mleczarni zapracowały kolejne pokolenia pracowników i kadry zarządzającej. Spółdzielnia wciąż cieszy się uznaniem rzeszy dostawców i kooperantów. To daje nadzieję na dalszy pomyślny rozwój. Jako przedstawiciele samorządu powiatowego pragniemy zapewnić o naszej życzliwości i pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy rzetelnie pracują na rzecz rozwoju naszej lokalnej Wspólnoty. To lokalni przedsiębiorcy tworzą siłę naszego regionu – powiedział Mieczysław Szempiński

Przypomnijmy, że Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Ostrowa oraz SM Lazur z Nowych Skalmierzyc wspólnie z powiatem ostrowskim zorganizowały 2008 w roku pierwszą edycję Powiatowego Święta Sera, wielki festyn promujący lokalne produkty mleczarskie.

Symboliczny, kryształowy puchar od mieszkańców powiatu wraz z najlepszymi życzeniami przekazał Spółdzielcom Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski. Natomiast wicestarosta, Krzysztof Rasiak wiązanką kwiatów uhonorował Główną Księgową Spółdzielni.

Piątkowa uroczystość zakończyła się wspólnym biesiadowaniem, a na stołach oprócz wykwintnych potraw królowały ostrowskie specjały: doskonałe, zawsze świeże i pachnące, śmietankowe twarogi, doskonały do sporządzania past i kanapek serek kanapkowy oraz twarożek o niskiej zawartości tłuszczu, a także mleko, maślanka, przygotowane według staropolskiej receptury mleko zsiadłe, probiotyczny kefir naturalny oraz różnego rodzaju śmietany i śmietanki.

Odwiedzin: 1610