OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wyzwolenie miasta- obchody rocznicowe
23 stycznia 2024 roku

Wyzwolenie miasta- obchody rocznicowe

79 lat temu Ostrów został wyzwolony spod okupacji Niemieckiej. W rocznicę tych wydarzeń złożono symbolicznie kwiaty i zapalono znicze.

Dziś właśnie, tj. 23 stycznia, przypada 79 rocznica wyzwolenia Ostrowa Wielkopolskiego spod okupacji Niemieckiej. Wówczas wypędzone zostało z miasta wojsko niemieckie. Dzięki temu zakończyła się kilkuletnia okupacja, kończąca powoli II wojnę światową.

* DSC_0502

Delegacje złożone z przedstawicieli samorządu miejskiego i powiatowego oraz reprezentancji służb mundurowych upamiętniły wyzwolenie Ostrowa składając kwiaty i zapalając znicze przy Ratuszu, pod tablicą poświęconą Żołnierzom Armii Krajowej walczącym z okupantem w latach 1939-45 i broniącym miasta w dniach 22-25.01.1945 roku.

W Obchodach Rocznicy Wyzwolenia Miasta Powiat Ostrowski reprezentował Wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk oraz Radny Powiatu Ostrowskiego Józef Wajs.

* DSC_0470

Aby upamiętnić tamte wydarzenia, część miasta przylegająca bezpośrednio do rynku, nazwano przed laty Placem 23 Stycznia.

Odwiedzin: 230