OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ostrowski szpital ponownie w czołówce
24 stycznia 2024 roku

Ostrowski szpital ponownie w czołówce

Szpital w Ostrowie Wielkopolskim po raz kolejny znalazł się w czołówce najchętniej wybieranych miejsc do porodu w Wielkopolsce. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował ranking placówek z największą liczbą sprawozdanych porodów.

* DSC_1553

Ostrowski szpital obronił 4. miejsce w zestawieniu NFZ. Wyżej w rankingu uplasowały się tylko szpitale poznańskie: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu, SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu oraz Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu.

Spośród placówek mających swoją siedzibę w południowej Wielkopolsce ostrowska ginekologia wypada bardziej niż przyzwoicie. W 2023 roku zanotowano w niej 1561 sprawozdanych porodów, podczas gdy w Kaliszu, Krotoszynie i Ostrzeszowie było to kolejno: 577, 426 i 362 porodów.

W całej Wielkopolsce w ub. roku zanotowano 26 746 porodów, o ok. 3 tysiące mniej niż w 2022 roku. Warto jednak pamiętać o tym, że wartości te nie są równoznaczne z liczbą urodzonych dzieci, ponieważ wśród porodów są także porody mnogie (np. urodzenia bliźniąt, trojaczków itd.).

– Pośród powstających rankingów oddziałów porodowych, ten przygotowywany przez nas jest najbardziej miarodajny. Pokazuje rzeczywiste wybory przyszłych mam i to, które oddziały są przez nie obdarzane największym zaufaniem – mówi Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. – W ostatnim zestawieniu widzimy, że szpitale sukcesywnie odbudowują się, osiągając stabilizację po pandemii COVID-19. Zmian na czołowych pozycjach w rankingu jest niewiele, choć są one znaczące, bo dotyczą m.in. podium. W miejscach, gdzie spadek liczby porodów jest największy i trudny do wytłumaczenia wyłącznie względami demograficznymi, warto poszukać innych przyczyn takiej sytuacji.

Odwiedzin: 241