OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zachęcamy do licytacji na rzecz WOŚP
26 stycznia 2024 roku

Zachęcamy do licytacji na rzecz WOŚP

Przed nami kolejny, już 32., finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, 28 stycznia 2024 r. Do akcji po raz kolejny przyłącza się Powiat Ostrowski.

* 420078405_3616512272000606_7734265285360385790_n

Podczas finału organizowanego przez sztab WOŚP w Ostrowie Wielkopolskim będzie można wylicytować srebrną rycinę przedstawiającą pałac w Lewkowie, miejsce związane z pierwszym polskim starostą ostrowskim. Rycina została przygotowana z okazji 25-lecia istnienia Powiatu Ostrowskiego.

-  Niech znajdzie nabywcę, cieszy jego oko, a dochód z licytacji niech zasila budżet sztabu WOŚP w Ostrowie - mówi Paweł Rajski, Starosta Ostrowski.

Tegoroczna akcja WOŚP organizowana jest pod hasłem „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych”. W najbliższym czasie organizowane są różnorakie przedsięwzięcia w całym kraju i za granicą. Kilka oficjalnych sztabów działa na terenie powiatu ostrowskiego: w Ostrowie, Raszkowie i Odolanowie. Również szkoły prowadzone przez Powiat Ostrowski tradycyjnie wspierają Orkiestrę, duże akcje organizują Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Specjalnych.

Odwiedzin: 222