OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
lipcowa mammografia podsumowana
19 sierpnia 2009 roku

lipcowa mammografia podsumowana

Lipcowa mammografia podsumowana. Są już wyniki badań mammograficznych przeprowadzonych pod koniec lipca w ramach Narodowego Programu Profilaktyki Raka Piersi. Bezpłatne badania profilaktyczne umożliwił Powiat Ostrowski. Łącznie przebadano 305 kobiet, w wieku od 50 do 69 lat, zmiany chorobowe wykryto u 5% z nich

Powiat Ostrowski wielokrotnie włączał się w organizację profilaktycznych akcji zdrowotnych. Ostatnio, przeprowadzono badania mammograficzne w ramach Narodowego Programu Profilaktyki Raka Piersi. Między 27 a 31 lipca, w specjalnym mammobusie stacjonującym na parkingu Starostwa Powiatowego, przebadano 305 kobiet. Badania przeprowadził Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYKA - LARGO z Poznania. Wszystkie zrobione w tym czasie prześwietlenia wysłano do Poznania i poddano analizie.

Wiadomo już, że zmiany chorobowe wykryto u 5 % spośród przebadanych kobiet i ta grupa zostanie objęta pogłębioną diagnostyką, która polegać będzie na przykład na wykonaniu USG lub cienkoigłowej biopsji. W momencie stwierdzenia zmian nowotworowych o charakterze złośliwym pacjentki zostaną skierowane na dalsze leczenie w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Osoby te nadal będą leczone bezpłatnie w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia - wyjaśnia Małgorzata Pawlik, kierownik Referatu Zdrowia w Wydziale Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Lipcową akcją objęto panie w wieku od 50 do 69 lat, które nie miały w ostatnich dwóch latach mammografii refundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Aby wziąć udział w badaniach wystarczyło się telefonicznie zarejestrować i przyjść we wskazanym terminie. Była to już piąta tego typu akcja w przeciągu dwóch ostatnich lat. W sumie w 2008 i 2009 roku pod kątem profilaktyki raka piersi przebadano 1401 kobiet.

Powiat Ostrowski od wielu lat wśród swoich priorytetów umieszcza zadania związane z ochroną zdrowia. W ubiegłym roku prowadziliśmy badania mammograficzne kobiet oraz profilaktykę chorób układu krążenia. W tym roku, w czerwcu badaniami przesiewowymi pod kątem wykrycia nowotworów objęliśmy najmłodszych mieszkańców Powiatu, a w lipcu zrealizowaliśmy program bezpłatnej mammografii kobiet. Nie sposób przecenić profilaktycznych akcji zdrowotnych. Mieszkańcy Powiatu mają możliwość poddać się bezpłatnym badaniom, a jeśli trzeba są objęci również bezpłatnym, specjalistycznym leczeniem. Osobiście zachęcam do profilaktyki i zapewniam, że tego typu programy zdrowotne będziemy kontynuować - mówi starosta Włodzimierz Jędrzejak

Już na jesień planowana jest kolejna akcja profilaktyczna. Pod kątem nowotworów przebadane zostaną dzieci w wieku od 9 miesięcy do 3 lat. Będzie to kontynuacja bezpłatnych badań USG, które prowadzone były w czerwcu tego roku i zakończyły się w dniu Powiatowego Święta Sera. Wówczas powiatową inicjatywę wsparła charytatywna Fundacja Ronalda McDonalda, która na całym świecie realizuje programy leczenia i profilaktyki chorób dzieci. Tym razem badania zostaną w całości sfinansowane z budżetu powiatu.

Odwiedzin: 524