OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Siatkarska rywalizacja i sportowe emocje
8 lutego 2024 roku

Siatkarska rywalizacja i sportowe emocje

Dnia 6 lutego 2024 r. w 3MK Arenie Ostrów odbył się finał Mistrzostw Powiatu Ostrowskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt. Mistrzostwa odbyły się pod Patronatem Starosty Ostrowskiego a organizatorem mistrzostw, tak jak w  ubiegłym roku, było IV Liceum Ogólnokształcące .

* III LO-1 miejsce (2)

W rozgrywkach wzięło udział 8 szkół ponadpodstawowych. Zespoły rywalizowały w dwóch grupach w systemie każdy z każdym. Z fazy grupowej zostały wyłonione cztery zespoły które rywalizowały ze sobą w finale.

Klasyfikacja Mistrzostw Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt :

1 m-ce – III Liceum Ogólnokształcące

2 m-ce – II Liceum Ogólnokształcące

* II LO- 2miejsce (1)

3 m-ce – IV Liceum Ogólnokształcące

* IV lo- 3 miejsce (2)

4 m-ce – Zespół Szkół Usługowych

5 m-ce - Zespół Szkół Ekonomicznych

6 m-ce -  I Liceum Ogólnokształcące

7 m-ce – ZSP CKU Przygodzice

8 m-ce – Zespół Szkół Technicznych.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 177