OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Kamizelki ratujące życie
27 lutego 2024 roku

Kamizelki ratujące życie

Na Oddziale Kardiologii ostrowskiego szpitala po raz pierwszy zastosowano u pacjenta kamizelkę ratującą życie u pacjentów cierpiących na arytmię serca.

Do tej pory pacjentom z arytmią serca wszczepiano najczęściej kardiowertery – defibrylatory do serca. Odbywało się to podczas operacji.

* DSC_0852

-,,Tymczasem jest grupa chorych zagrożonych nagłym zgonem sercowym jednak z przemijającymi stanami arytmii. W takich sytuacjach nie ma sensu wszczepiania równie drogiego urządzenia dosercowego podczas operacji’’- przekonuje Janusz Tarchalski kierownik ostrowskiej kardiologii.

-,,Znacznie prościej założyć pacjentowi kamizelkę, w którą zapakowane są elektrody z czujnikiem i defibrylatorem. Pacjent jest monitorowany 24 godziny na dobę. W momencie wystąpienia sytuacji zagrożenia życia urządzenie zadziała samo. Defibrylator włącza się automatycznie’’.

* DSC_0859

Kamizelkę pacjent nosi cały czas przy sobie. Można ją zdejmować np. na czas wykonania prysznica, a po trzech miesiącach jeśli przypadłość ustąpi zrezygnować z niej w ogóle.

Pierwszym pacjentem w Ostrowie był Pan Paweł. Jak sam stwierdził urządzenie jest wygodne.

-,,Kamizelka jest lekka, nie przeszkadza. Taka faktycznie kamizelka. Myślę, że nie będzie mi komplikować życia. I będę w niej normalnie funkcjonować’’ – powiedział Pan Paweł Sobczak stwierdzając, że także z tych względów warto to rozwiązanie szerzej popularyzować.

* DSC_0861

Tym bardziej, że metoda stosowana od lat na Zachodnie u nas wciąż jest mało znana. W Niemczech miesięcznie stosuje się ok. 1200 kamizelek. W Polsce przez kilka lat założono jedynie ok. 200 sztuk. Procedura jest refundowana w ramach NFZ jednak wymaga każdorazowo zgody funduszu do na zastosowania w konkretnym przypadku.

Cieszy fakt, że dzięki zespołowi doktora Janusza Tarchalskiego ostrowski oddział dołącza do nielicznych placówek w kraju stosujących „medyczne kamizelki’’

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 98