OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Oferta szkół ponadpodstawowych
1 marca 2024 roku

Oferta szkół ponadpodstawowych

Wkrótce rusza rekrutacja na rok szkolny 2024/2025. Powiat Ostrowski właśnie opublikował ofertę szkół ponadpodstawowych. Uczniowie klas ósmych mogą także odwiedzić szkoły w ramach Dni Otwartych.

* Technika i szkoły branżowe I stopnia

W szkołach ponadpodstawowych Powiatu Ostrowskiego przygotowania do nowego roku szkolnego ruszyły pełną parą. Na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/ostroworaz na stronie www.powiat-ostrowski.plw zakładce Edukacja opublikowano kompletną ofertę powiatowych szkół na nowy rok szkolny. Uczniowie znajdą tam przygotowane przez szkoły opisy poszczególnych kierunków kształcenia, przedmioty rozszerzone, przedmioty punktowane, terminarz rekrutacyjny, a w zakładce „Informator - dokumenty” także instrukcję postępowania „krok po kroku”. Zgodnie z ogłoszonym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty terminarzem uczniowie klas ósmych szkół podstawowych będą mogli składać podania do szkół ponadpodstawowych od 20 maja do 14 czerwca 2024r. Rekrutacja do szkół Powiatu Ostrowskiego od wielu już lat prowadzona jest przy pomocy systemu elektronicznego i w ten sposób będą przyjmowane wnioski.

* Drzwi otwarte2

Tradycyjnie będzie możliwe osobiste odwiedzenie każdej szkoły i zapoznanie się z jej specyfiką, bazą dydaktyczną oraz atmosferą. W ramach akcji „Drzwi Otwarte” w dniu 15 marca 2024r. zaprezentują się licea, technika i branżowe szkoły I stopnia. Dla zwiedzających zostanie udostępniona również Bursa Szkolna, a jej ulotki znajdą się w każdej ze szkół.

W 2024 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych ubiegać się będzie ok. 700 uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Ostrowskiego. To duża różnica w porównaniu z ostatnimi dwoma latami kiedy to szkołę podstawową kończyło po 2.300 osób. Jest to również o połowę mniej uczniów niż w latach sprzed kumulacji roczników, kiedy to liczba kandydatów wynosiła ok 1.600 osób i liczba ta zbliżona była do wskaźników demograficznych. Oznacza to, że w nowym roku pierwszych klas będzie znacznie mniej: po 2 klasy w każdym liceum (rok temu 7-8 klas), po 2-3 klasy w technikach (rok temu 5-8), 1-2 klas w branżowej szkole I stopnia (rok temu 3-6). Samorząd powiatowy planuje otwarcie w sumie 27 oddziałów, podczas gdy w ubiegłym roku było ich 77. Należy się również spodziewać mniejszej liczby kandydatów spoza Powiatu Ostrowskiego.

„Drzwi Otwarte” w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Ostrowskiego

15 marca 2024 roku

 

 • I Liceum Ogólnokształcące     im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Gimnazjalna 9, godz. 13:00-17:00
 • II Liceum Ogólnokształcące     im. W. Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim,
  ul. Wrocławska 48, godz. godz. 13:00-17:00
 • III Liceum Ogólnokształcące     w Ostrowie Wielkopolskim, 
  ul. Wojska Polskiego 17, godz. godz. 13:00-17:00
 • IV Liceum Ogólnokształcące     im. F. Chopina w Ostrowie Wielkopolskim,
  ul. Wojska Polskiego 17, godz. godz. 13:00-17:00
 • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych CKU
  w Przygodzicach ul. PTR 6, godz. godz. 9:00-18:00
 • Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych     w Ostrowie Wielkopolskim, 
  ul. Wolności 23, godz. godz. 13:00-18:00
 • Zespół Szkół Ekonomicznych     im. Józefa Gniazdowskiegow Ostrowie Wielkopolskim,
  ul. Partyzancka 29, godz. 13:00-18:00
 • Zespół Szkół Technicznych     w Ostrowie Wielkopolskim,
  ul. Poznańska 43, godz. 13:00-18:00
 • Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego
  w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kantaka 6, godz. 13:00-18:00
 • Zespół Szkół Usługowych     w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolności 12,
   godz. 13:00-18:00
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego
  w Przygodzicach, ul. PTR 6, godz. 9:00-18:00
 • Bursa Szkolna     w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Tomczeka 34,
  godz. 13:00-18:00
Odwiedzin: 232