OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nagrody Starosty Ostrowskiego dla architektów – czekamy na zgłoszenia
5 marca 2024 roku

Nagrody Starosty Ostrowskiego dla architektów – czekamy na zgłoszenia

Mamy przyjemność poinformować oraz jednocześnie zaprosić architektów do udziału w konkursie przygotowanym przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, któremu patronuje KARL FRIEDRICH SCHINKEL- projektant jednego z najciekawszych zabytków Powiatu Ostrowskiego- Pałacu Myśliwskiego Książąt Radziwiłłów w Antoninie.

* 2022

Konkurs adresowany jest do architektów lub zespołów architektów. Chcemy promować najlepsze projekty i rozwiązania architektoniczne, które zostały zrealizowane na terenie Powiatu Ostrowskiego, bez względu na wielkość budynków i ich przeznaczenie. Planujemy także nagradzać projekty, których autorami są architekci prowadzący działalność na terenie Powiatu Ostrowskiego, a które powstały w różnych miejscach Polski lub poza granicami kraju.

Jesteśmy przekonani, że taka formuła oraz zaproponowany charakter wyboru najlepszych prac pozwolą zbudować odpowiednią markę konkursu w środowisku architektów. Udział w nim jest bezpłatny, a warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza
w terminie do 11 marca 2024 roku. Szczegółowe zasady znajdują się w regulaminie
( załączony poniżej w formie pliku do pobrania). W piątej edycji konkursu oceniane będą realizacje oddane do użytku w ciągu dwóch ostatnich lat ( licząc od 18 marca 2022 r. dnia do którego można było zgłaszać obiekty w poprzedniej edycji).

* 2020

Zachęcamy do udziału oraz prosimy o rozpropagowanie informacji o konkursie w środowisku architektów.

* DSC_0378

Do kogo trafi tegoroczna, artystyczna statuetka i z czego będzie wykonana? Okaże się już w kwietniu.

* 2018

* 2016

Poniżej załączone są pliki do pobrania.

Odwiedzin: 218