OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zwolnieni z teorii- sposób na wyjazd do USA
22 marca 2024 roku

Zwolnieni z teorii- sposób na wyjazd do USA

Jak za darmo można wyjechać do liceum w Stanach Zjednoczonych?

Pod tym hasłem 14 marca 2024 roku odbył się panel dyskusyjny zorganizowany w Ostrowskim Centrum Kultury przez projekt „Exchanger”, który tworzą m.in. uczniowie i uczennice IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim: Sara Grzegorczyk, Olimpia Eliks oraz Jakub Sikora.

* 431292674_1069336377508624_469251963126160800_n

Podczas wydarzenia zebrani goście mogli posłuchać o programie „Flex” realizowanym przez Departament Stanu USA, dzięki któremu młodzi ludzie mogą spędzić rok w Stanach Zjednoczonych uczęszczając do amerykańskiego liceum.

* 432720231_361426560205599_978025274488053028_n

O zasadach projektu i swoich doświadczeniach opowiadała m.in. Sara Grzegorczyk, która brała udział w programie i w roku 2023 uczyła się w Kalifornii.

Projekt „Exchanger” realizowany jest w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady „Zwolnieni z Teorii”, której koordynatorkami w IV Liceum są Panie Paulina Tasarek i Anna Twardowska.

Organizację spotkania wspierał finansowo Powiat Ostrowski.

Odwiedzin: 273