OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ścieżką rowerową przez Topolę
28 marca 2024 roku

Ścieżką rowerową przez Topolę

W najbliższym czasie ruszy przebudowa drogi powiatowej, ul. Szkolnej w Topoli Malej (Gmina Ostrów). W ramach tego zadania powstaną m.in. kolejne kilometry dróg rowerowych.


* DSC_0424

Podpisanie umowy z wykonawcą na przebudowę drogi powiatowej w Topoli Małej odbyło się w środę 27 marca 2024 roku w Starostwie Powiatowym w Ostrowie.

To znacząca inwestycja, w zakres której wchodzi poszerzenie drogi raz z położeniem nowej nawierzchni, budowa chodnika, kanału deszczowego oraz ścieżki rowerowej. Całość na odcinku ok. 2,2 km.

* DSC_0435

-‘’Cieszy nas nie tylko fakt remontu kolejnych kilometrów dróg, ale także to, że przybędą kolejne ścieżki rowerowe. W tym przypadku połączone zostaną z już istniejącymi. Oznacza to więcej bezpieczeństwa dla rowerzystów’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Dokumenty zostały podpisane i prace mogą ruszać. Ostateczny termin zakończenia prac to późna jesień bieżącego roku.

* Kadr umowa 2

Przebudowa drogi w Topoli Małej to znacząca inwestycja o wartości około 7 mln złotych.

-,,Na ten cel nasz powiat pozyskał 5,7 mln zł z funduszu Polski Ład, a pozostała kwota pochodzi z budżetu naszego powiatu’’ – zaznaczył Roman Pacholczyk wicestarosta Ostrowski.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 123