OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Śniadanie Wielkanocne w ŚDS w Ostrowie Wielkopolskim
3 kwietnia 2024 roku

Śniadanie Wielkanocne w ŚDS w Ostrowie Wielkopolskim

Dnia 26 i 27 marca 2024 r w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się Śniadanie Wielkanocne z udziałem zaproszonych gości: Wicestarosty Romana Pacholczyka, Andrzeja Jakubka Prezesa Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz księdza prałata Andrzeja Szudry. Małgorzata Pieczewska Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim powitała uroczyście wszystkich zaproszonych gości oraz uczestników Domu.

* IMG_20240326_110228

Na świątecznym stole nie zabrakło; baranka z masła, żurku z kiełbasą, babki itp. Najważniejszym elementem śniadania wielkanocnego było jajko, którym podzieliliśmy się, składając sobie wzajemnie życzenia. Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście. Atmosfera wśród uczestników była podniosła i radosna w szczególności kiedy otrzymali świąteczny upominek, który został sfinansowany i zakupiony przez grupę motocyklową MOTOEVENT, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

Odwiedzin: 128