OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Inauguracyjna Sesja Rady Powiatu VII Kadencji
8 maja 2024 roku

Inauguracyjna Sesja Rady Powiatu VII Kadencji

Paweł Rajski pełnić będzie funkcję Starosty Ostrowskiego, a Maria Tomaszewska została wybrana na stanowisko Przewodniczącej Rady Powiatu Ostrowskiego. Pierwsze rozstrzygnięcia w wyborze władz powiatu nowej kadencji zapadły podczas sesji w dniu 7 maja 2024 r.

* DSC_0313

Pierwszą Sesję otworzył radny senior - najstarszy wiekiem radny Marek Ewiak. W wyczytywaniu nazwisk radnych wspierał go radny junior - Mateusz Marciniak.

Posiedzenie rozpoczęło się od zaprzysiężenia radnych. Po odczytaniu przewidzianej prawem formuły radni w kolejności alfabetycznej składali przysięgę wypowiadając słowa „ślubuję”, przeważająca większość (24) dodała także słowa „tak mi dopomóż Bóg’’.

* DSC_0088

Przyjęto także regulaminy wyboru osób funkcyjnych oraz wybrano Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów, w której skład weszli: Piotr Kuroszczyk jako przewodniczący oraz Daniel Mituła oraz Łukasz Mikołajczyk.

* DSC_0196

Pierwsze głosowanie dotyczyło wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego. Radny Paweł Rajski zgłosił na to stanowisko kandydaturę Marii Tomaszewskiej. Była to jedyna zgłoszona kandydatura, która została zgłoszona. Radna Maria Tomaszewska uzyskała poparcie Rady zagłosowało za nią 20 radnych.

* DSC_0340

Insygnia Przewodniczącej Rady Powiatu Ostrowskiego, czyli symboliczny łańcuch przekazał były Przewodniczący Rady Piotr Walkowski. Maria Tomaszewska jest pierwszą w 25-letniej historii ustanowienia Powiatu Ostrowskiego kobietą piastującą to stanowisko.

* DSC_0230

Nowa Przewodnicząca życzyła radnym wytrwałości i odpowiedzialności w wypełnianiu funkcji radnego powiatu. -,,Życzę także rozwagi i spokoju w podejmowaniu decyzji, dzięki którym będziemy dążyli do zrównoważonego rozwoju powiatu.’’ – powiedziała Maria Tomaszewska.

* DSC_0282

Na funkcję zastępców Przewodniczącej Rady Powiatu wybrano Leszka Michalaka oraz Tomasza Ziąbkę. Sylwetki obu radnych zaprezentował Paweł Rajski.

Jedynym kandydatem zgłoszonym na funkcję Starosty Ostrowskiego był Paweł Rajski, którego formalnie zgłosił radny Rafał Walkow.

* DSC_0249

-,,Paweł Rajski jest człowiekiem, za którym stoi doświadczenie i praktyka ponad 30 lat w samorządzie. Jest osobą, która potrafi planować, co więcej ma w wielu obszarach wizję rozwoju. Bardzo ważną cechą jest dialog i umiejętność zarządzania zasobem ludzkim. Potrafi nie tylko rozmawiać, ale też słuchać. Jest starostą, który ma wiele osiągnięć. Przypomnijmy sobie jak wyglądał szpital, szkoły, infrastruktura. To oczywiście nie jest zasługa tylko jednej osoby, ale całego zespołu radnych, wielu opcji politycznych. Ale musi być osoba, która jest „sterem i żeglarzem’’ nie po to, żeby dryfować po oceanach tylko taka, która potrafi zaprowadzić w miejsce ważne’’ – powiedział R. Walkow.

* DSC_0305

Za kandydaturą głosowało 18 radnych, 1 głos był przeciw. Oddano także siedem głosów nieważnych. Paweł Rajski został wybrany Starostą na kolejną, czwartą już kadencję. Insygnia Starosty włożyła na szyję Starosty Przewodnicząca Rady Powiatu.  

* DSC_0356

Podczas posiedzenia wybrano także wicestarostę oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu Ostrowskiego. Starosta Ostrowski Paweł Rajski rekomendował na funkcję Wicestarosty Ostrowskiego Radosława Torzyńskiego, który uzyskał poparcie Rady. Na wniosek Starosty Radni wybrali także członków Zarządu Powiatu. Zostali nimi: Rafał Walkow, Michał Ciupka oraz Piotr Kryszczak.

* DSC_0378

Na kolejnym posiedzeniu Rady Powiatu Ostrowskiego obsadzone zostaną stanowiska w merytorycznych komisjach.  

* DSC_0053

Odwiedzin: 365