OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ostrowska reprezentacja w Konkursie Miniatur Fortepianowych
9 maja 2024 roku

Ostrowska reprezentacja w Konkursie Miniatur Fortepianowych

XVII Ogólnopolski „Łowiecki” Konkurs Miniatur Fortepianowych, którego organizatorem była Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu dostarczył młodym, ostrowskim uczniom Zespołu Szkół Muzycznych wiele emocji.

* IMG-20240426-WA0003

Uczniowie z 30 – tu szkół muzycznych z całej Polski rywalizowali w pięciu grupach. Grupy l – lll obejmowały uczestników ze szkół muzycznych l stopnia, a kolejne IV i V ze szkół muzycznych ll stopnia. Zespół Szkół Muzycznych im. K. Komedy -Trzcińskiego reprezentowało trzech uczniów z klasy Aliny Skórzybót:

1. Julian Edmundson kl. l scn

2. Bruno Bończyk kl.ll scn

3. Patryk Jankiewicz kl. IV ccn

Juryw składzie: Przewodniczący-  prof.dr.hab. Andrzej Tatarski, prof.dr.hab. Anna Wesołowska – Firlej, prof.dr.hab. Regina Michalak, Karol Radziwonowicz zdecydowało przyznać Julianowi Edmundsonowi  dyplom wyróżnienia oraz dyplom dla najmłodszego uczestnika konkursu, Brunowi Bończykowi dyplom ll miejsca. Obaj chłopcy rywalizowali w tej samej, pierwszej grupie, natomiast Patryk Jankiewicz swój program wykonał w grupie lll i zdobył dyplom wyróżnienia l stopnia.

Gratulujemy uczniom i życzymy dalszych sukcesów !

Odwiedzin: 92