OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Boisko wielofunkcyjne przy ZSO już wkrótce!
24 sierpnia 2009 roku

Boisko wielofunkcyjne przy ZSO już wkrótce!

Już 11 września przy Zespole Szkół Ogólnokształcących zostanie otwarte nowe boisko wielofunkcyjne. Przy ul. Wojska Polskiego będzie można grać w piłkę ręczną i nożną, siatkówkę, tenisa ziemnego oraz koszykówkę. Nowy obiekt sportowy będzie ogólnie dostępne dla dzieci i młodzieży z powiatu ostrowskiego.

Dobiegają końca prace przy budowie wielofunkcyjnego boiska na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim. Nowy obiekt sportowy usytuowany jest w miejscu obecnego boiska asfaltowego, które od lat nie było użytkowane z powodu zniszczonej nawierzchni. Obiekt będzie miał wymiary areny 30 na 44 metry.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSO dobiega końca. Boisko razem z basenem „Wodny Raj” będzie stanowiło kompleks sportowy służący młodzieży szkolnej oraz mieszkańcom powiatu ostrowskiego. Cały obiekt jest ogrodzony. Do zakończenia budowy zostało wytyczenie linii dla poszczególnych gier zespołowych. Na ukończeniu jest instalacja oświetlenia, budowa parkingu samochodowego i dróg dojścia do boiska. Jest to kolejny etap modernizacji bazy sportowej naszych jednostek oświatowych – wyjaśnia Krzysztof Rasiak, wicestarosta ostrowski.

Na istniejący asfalt została położona warstwa geowłókliny w celu zabezpieczania przed ewentualnymi odrostami topoli rosnących tam wcześniej, a ponadto warstwa tłucznia kamiennego, kliniec kamienny oraz warstwa trawy syntetycznej.

Boisko wielofunkcyjne zostanie oddane do użytku już 11 września przy okazji 55 – lecia istnienia III Liceum Ogólnokształcącego. Kompleks będzie wyposażony w boiska do uprawiania kilku dyscyplin sportowych: piłki ręcznej i nożnej, siatkówki, tenisa ziemnego oraz dwa boiska do koszykówki. Sądzę, że możliwość korzystania z tylu rodzaju boisk uatrakcyjni w szkołach zajęcia z wychowania fizycznego i zajęcia pozalekcyjne. Boisko to jest nowoczesne, bezpieczne a przede wszystkim bezpłatne. Mam nadzieję, że boisko stanie się ulubionym miejscem spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży – mówi Maria Tomalak, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim.

Przypomnijmy, że powiat ostrowski otrzymał dofinansowanie na budowę boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 189.300 złotych natomiast pozostałe środki na to zadnie pochodzą z budżetu Powiatu Ostrowskiego. Koszt całego zadania przekroczył 500 tysięcy złotych.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 646