OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wkrótce rusza nabór do szkół ponadpodstawowych
15 maja 2024 roku

Wkrótce rusza nabór do szkół ponadpodstawowych

W dniach od 20 maja do 14 czerwca 2024r. odbędzie się rekrutacja do liceów, techników i branżowych szkół I stopnia. Wnioski należy składać drogą elektroniczną, a oryginały dokumentów na późniejszym etapie w danej szkole. KOLEJNOŚĆ ZGŁASZANIA NIE MA ZNACZENIA, WAŻNE SĄ: PUNKTACJA I PREFERENCJE.

Pełna oferta szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski została opublikowana w sieci już na początku marca. Od tamtego czasu młodzież mogła zapoznać się dostępnymi profilami i kierunkami kształcenia w liceach, technikach i branżowych szkołach I stopnia. Ósmoklasiści mieli także możliwość osobistego odwiedzenia powiatowych szkół w ramach marcowych „Drzwi Otwartych”. Teraz nadszedł czas, aby dokonać wyboru. Do tego celu służy strona internetowa: https://nabor.pcss.pl/ostrow, do której można dotrzeć równieżodwiedzając stronę powiatu:www.powiat-ostrowski.pli zakładkę: Edukacja.

* INFORMACJE

Nabór prowadzony za pomocą systemu elektronicznego umożliwia dostęp do wielu niezbędnych informacji, takich jak: opisy poszczególnych kierunków kształcenia, z określeniem przedmiotów rozszerzonych i dostępnych języków obcych, a także harmonogram rekrutacji i instrukcja jak postępować „krok po kroku”, aby dostać się do wymarzonej szkoły (zakładka „dokumenty”).

Od 20 maja do 14 czerwca 2024r. (do godz. 15:00) na stronie naboru dostępny będzie wniosek o przyjęcie do szkoły, który w tym terminie należy on-line wypełnić i wysłać (załączając równocześnie skan wydrukowanego wniosku z odręcznym podpisem). We wniosku warto wymienić jak najwięcej klas, którymi uczeń jest zainteresowany. W dalszej kolejności absolwent po otrzymaniu świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie musiał wspomniany wniosek elektroniczny uzupełnić wpisując oceny i załączając skany tych dokumentów. Elektroniczny wniosek należy uzupełnić o wymagane dokumenty do 5 lipca 2024r. (do godz. 15:00). Na tym etapie wszystko odbywa się elektronicznie, nie jest konieczna wizyta w szkole, ale w razie wątpliwości pracownicy szkoły mogą udzielić informacji lub pomocy. Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków system na podstawie określonej przez ucznia listy preferowanych kierunków oraz liczby uzyskanych punktów automatycznie dokona przydziału do konkretnej klasy. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 11 lipca 2024r. (o godz. 12:00) szkoły ogłoszą listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Następnie kandydaci zakwalifikowani będą mieli czas do 17 lipca, aby złożyć oryginały dokumentów w konkretnej szkole i tym samym potwierdzić wolę przyjęcia do niej. Oznacza to, że kandydat zostanie przyjęty do szkoły jeżeli został zakwalifikowany i złoży wymagane dokumenty. Ostateczne informacje o przyjęciach do szkół zostaną ogłoszone 18 lipca 2024r.

Co ciekawe na stronie naboru zaznaczając opcję dostępu do danych przez internet uczeń będzie mógł na bieżąco śledzić postępy rekrutacji. Będzie można sprawdzić ilu kandydatów zgłosiło się do poszczególnych klas. Będą to informacje aktualizowane na bieżąco, dlatego należy je traktować jako dane orientacyjne. Uczniowie znajdą tu także informacje o wynikach naboru!

W 2024 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych będzie się ubiegać ok. 700 uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Ostrowskiego. To duża różnica w porównaniu z ostatnimi dwoma latami kiedy to szkołę podstawową kończyło po 2.300 osób. Jest to również o połowę mniej uczniów niż w latach sprzed kumulacji roczników, kiedy to liczba kandydatów wynosiła ok 1.600 osób i liczba ta zbliżona była do wskaźników demograficznych. Oznacza to, że w nowym roku pierwszych klas będzie znacznie mniej: po 2 klasy w każdym liceum (rok temu 7-8 klas), po 2-3 klasy w technikach (rok temu 5-8), 1-2 klas w branżowej szkole I stopnia (rok temu 3-6). Samorząd powiatowy planuje otwarcie w sumie 27 oddziałów, podczas gdy w ubiegłym roku było ich 77. Należy się również spodziewać mniejszej liczby kandydatów spoza Powiatu Ostrowskiego.

Uczniowie z Ukrainy, którzy ukończyli w Polsce szkołę podstawową i chcą od 1 września 2024 roku kontynuować naukę, mają możliwość wzięcia udziału w rekrutacji wraz z polskimi uczniami (te same zasady i terminy). Natomiast uczniowie z Ukrainy, którzy będą ubiegali się o przyjęcie do szkoły na podstawie świadectwa ukraińskiego, powinni zgłosić się bezpośrednio do wybranej szkoły. O ich przyjęciu będzie decydował dyrektor szkoły w miarę posiadanych wolnych miejsc.

Poniżej terminarz rekrutacji.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 377