OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wspólnie ratują, wspólnie świętowali
21 maja 2024 roku

Wspólnie ratują, wspólnie świętowali

W dniu 18 maja 2024r. przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka, w których znów udział wzięli strażacy z formacji zawodowych i ochotniczych.

* DSC_0020

Gospodarzem tegorocznej uroczystości była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

W obchodach wzięli udział parlamentarzyści Wiesław Szczepański pełniący funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Marlena Malag, Jan Mosiński, Barbara Oliwiecka. Obecny był St. bryg. Jacek Stróżyński - Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego i Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Andrzej Pichet, Piotr Trybek - radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Paweł Rajski - starosta Powiatu Ostrowskiego, Maria Tomaszewska - przewodnicząca Rady Powiatu Ostrowskiego oraz wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele władz samorządowych i innych służb mundurowych, a także delegacja współpracujących z Oddziałem Powiatowy strażaków z czeskiej Svitavy.

* DSC_0040Komendant PSP w Ostrowie mł. bryg.Łukasz Frątczak

Uroczystość w imieniu własnym i prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczął mł. bryg. Łukasz Frątczak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. W swoim wystąpieniu podkreślił, że strażacy wyjeżdżali do ok. 2 tys. zdarzeń. Z tego tylko ok. 18 proc. to pożary, pozostałe to inne zdarzenia, a 5 proc. stanowią fałszywe alarmy. Komendant podkreślił także, że sukces w ratowaniu życie i mienia jest możliwy dzięki dobrej współpracy PSP i OSP.   

* DSC_0086Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu st. bryg. Jacek Stróżyński wręcza akty powolania na wyższe stopnie

Uroczystość jest zawsze okazją do wręczenia wyróżnień i nominacji na stopnie wyższe.

Tegoroczne święto było wyjątkowe. Przypadło ono w 20. rocznicę oddania do użytku siedziby Komendy Powiatowej przy ul. Batorego oraz 25. rocznicę przywrócenia działalności Oddziału Powiatowego ZOSP RP w następstwie reformy przywracającej trójstopniowy podział administracyjny w 1999 roku. Z tej okazji brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” został odznaczony Oddział Powiatowy ZOSP RP w Ostrowie Wielkopolskim.

* DSC_0047

Uroczystej dekoracji sztandaru dokonał dh Krzysztof Grabowski - wiceprezes ZOW ZOSP RP w asyście dh Przemysława Kaźmierczaka - prezesa ZOP ZOSP RP.

Uroczystość była także okazją do wręczenia awansów, nagród, wyróżnień i odznaczeń.

* DSC_0092Poseł Wiesław Szczepański Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał z dniem 4 maja 2024 roku wyższe stopnie w korpusie oficerów Państwowej Straży Pożarnej niżej wymienionym strażakom. Stopień kapitana otrzymał: mł. kpt. Leszek Raczkowski. Decyzją Komendanta Głównego PSP stopień aspiranta otrzymał: mł. asp. Michał Pułkownik. Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP nadał wyższe stopnie strażakom: ogn. Tomaszowi Rosikowi, ogn. Błażejowi Stasiakowi, ogn. Damianowi Wnukowi. Stopień młodszego ogniomistrza otrzymał: st. sekc. Kamil Janicki. Stopień starszego sekcyjnego otrzymali: sekc. Karol Andrzejewski, sekc. Michał Dopierała, sekc. Krystian Sikora. Stopień sekcyjnego otrzymała: st. str. Urszula Minta.

Nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymała: mł. asp. Dorota Reterska. Nagrodę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej otrzymał: st. kpt. Marcin Rosik.

Odznakę Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej” nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymali: dh Jacek Łusiak, dh Andrzej Pańczyszyn. „Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej” odznaczony został: dh Zdzisław Wolnicki. „Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza” odznaczony został: dh Józef Hańćkowiak. Złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: dh Barbara Klara, dh Artur Setecki, dh Jerzy Sobczak. Srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: dh Szymon Pawelec, dh Marcin Sobaszek. Medal „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej Powiatu Ostrowskiego” nadany przez Kapitułę Medalu otrzymali: mł. bryg. Grzegorz Aleksandrzak i Janusz Grzesiak.

* DSC_0129Podziękowania za trud i życznia strażakom złożyli włodarze gmin Powiatu Ostrowskiego ze Starostą Ostrowskim Pawłem Rajskim

i Marią Tomaszewską Przewodniczącą Rady Powiatu Ostrowskiego na czele.

Goście w swoich wystąpieniach przede wszystkim dziękowali za codzienną służbę i podkreślali szacunek, jak cieszy się praca strażaka w społeczeństwie. Obecność wszystkich formacji politycznych oraz włodarzy gmin, szefów służb i instytucji jest tego dowodem.

Uroczystości oprawą muzyczną uświetniła Ostrowska Orkiestra Koncertowa pod dyrekcją Mariana Sikorskiego.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 113