OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Bajkowe Święto Rodziny
27 maja 2024 roku

Bajkowe Święto Rodziny

23 maja 2024 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy odbyło się III Święto Rodziny pod nazwą „Bajkowe Święto Rodziny”.  Mimo kapryśnej pogody impreza przyciągnęła wiele osób.

* IMG_6615

Gości powitała Małgorzata Pieczewska Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim, która podkreśliła jak ważna w życiu każdego człowieka, zwłaszcza osoby niepełnosprawnej, jest rodzina: „To od postawy rodziny w znacznej mierze zależy jakość życia jej niepełnosprawnych członków. To właśnie ona może zapewnić uczucie bezpieczeństwa, uznania, miłości i własnej wartości”.

* IMG_6639

Oprócz uczestników, ich rodzin i opiekunów, na uroczystości pojawili się zaproszeni goście: Radosław Torzyński Wicestarosta Ostrowski, Wojciech Rachwalski Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Maciej Witkowski Dyrektor Placówki Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim, Robert Matuszewski Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych oraz psycholog Anna Zaradna.

* IMG_6682

Po części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną, którą uświetniły występy uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Widzowie oglądali popisy taneczne i aktorskie. Zgodnie z tematem przewodnim imprezy prezentowane piosenki oraz przedstawienie związane były ze światem bajki. Cały występ rozpoczął się piosenką „Witajcie w naszej bajce”, po czym rozpoczął się spektakl „Kopciuszek”.

Po części artystycznej głos zabrał Wicestarosta Ostrowski Radosław Torzyński, który nie krył wzruszenia po obejrzanym przedstawieniu. Docenił wysiłek i pracę, jaką  włożyli aktorzy mający różne fizyczne bądź umysłowe trudności i ograniczenia. - Ważne, że stwarza się osobom niepełnosprawnym szanse rozwoju, w wyniku których będą mogli czerpać satysfakcję i radość- powiedział.  

Następnie przyszedł czas na niespodziankę. Rodzice nie kryli wzruszenia podczas składanych życzeń, dziękowali za współpracę oraz podkreślali jak ważną rolę w funkcjonowaniu życia rodzin osób z niepełnosprawnościami pełni Środowiskowy Dom Samopomocy.

Osobne podziękowania skierowała Dyrektor Małgorzata Pieczewska do swoich pracowników. Dziękowała za pomoc nie tylko w organizacji festynu, ale także za codzienny trud, oddanie i cierpliwość w codziennej pracy.

Świetna zabawa trwała do samego końca a to za sprawą DJ Biedrony, który wykazał się niezwykłą znajomością tematu i serwował takie utwory, że parkiet cały czas był pełen. Ponadto w bufecie czekała na gości zupa pomidorowa, kiełbasa z grilla, kawa, herbata, woda, słodki poczęstunek oraz jabłka.

Trud, który został włożony w organizację imprezy opłacał się, czego dowodem był same uśmiechnięte i zadowolone twarze. Dzięki tego typu imprezom zarówno uczestnicy, rodzice, opiekunowie jak i pracownicy mają okazję do odskoczni od codzienności, wspólnej integracji i zabawy. - Jest to też okazja do rozmów, do bliższego poznania się kadry z rodzinami uczestników-   Beata Lajtloch-Kubska .

Odwiedzin: 204