OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Rekordowy Ostrowski Bieg Biznesu
27 maja 2024 roku

Rekordowy Ostrowski Bieg Biznesu

Kolejna edycja Ostrowskiego Biegu Biznesu okazała się rekordowa. Na starcie wyścigu organizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych zjawiło się aż 200 miłośników biegania. Najlepsi okazali się Maciej Kardas oraz Emilia Kasprzak w kategorii kobiet. Puchar dla najliczniejszej reprezentacji otrzymała firma 3mk Protection.  

* DSC_0084

Impreza zorganizowana po raz kolejnych na Piasiach-Szczygliczce przez Zespół Szkół Ekonomicznych odbyła się w sobotę, 25 maja 2024 roku. Uczestnicy, a wśród nich wielu przedstawicieli lokalnych firm, mieli do pokonania pętle wokół zbiornika wodnego.

* DSC_0066

Przy pięknej, słonecznej pogodzie i w rodzinnej atmosferze blisko 6 km trasy biegowej najszybciej pokonał Maciej Kardas, który pokonał Bartosza Kubicę i Michała Wawrzyniaka.

* DSC_0393

Wśród pań najlepsza była Emilia Kasprzak, a na podium stanęły także Sylwia Stodolna i Dominika Dera.

* DSC_0384

Impreza organizowana przez ZSE na czele z dyrektor szkoły Beatą Matuszczak z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników i lokalnych firm, które wystawiają coraz większe reprezentacje.

* DSC_0374

W tym roku puchar dla najliczniejszej ekipy Starosta Ostrowski Paweł Rajski wręczył prezesowi firmy 3mk Protection.

* DSC_0404

Odwiedzin: 129