OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Pogoda sprzyja inwestycjom
27 maja 2024 roku

Pogoda sprzyja inwestycjom

Pogoda sprzyja inwestycjom drogowym w Powiecie Ostrowskim. Prace szczególnie widać na dwóch ważnych odcinkach, w Topoli Małej oraz ul. Gorzyckiej w Ostrowie Wielkopolskim.

* DSC_0184

Pierwsze z zadań w Topoli Małej to projekt o wartości ponad 7,2 mln zł. Z czego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg udało się pozyskać 80 proc. wartości inwestycji tj. kwotę ok. 5,7 mln zł. Pozostałe 20 proc. wartości inwestycji to wkład budżetu Powiatu Ostrowskiego oraz ok. 170 tys. zł pochodzące z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski.

* Topola - kadr

Od lewej:Dariusz Pryczak - Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski, Radosław Torzyński - Wicestarosta Ostrowski, Rafał Dolata - Radny Gminy Ostrów, Paweł Rajski - Starosta Ostrowski na modernizowanej drodze powiatowej w Topoli Małej.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 2.2 km. Przebudowany zostanie chodnik oraz wzdłuż ciągu powstanie ścieżka rowerowa.

* DSC_0171

Powiat Ostrowski pozyskał także dofinansowanie z funduszy rządowych na modernizację ul. Gorzyckiej. Kwota ok. 4,4 mln zł pochodzi z funduszy rządowych, a 20 proc. to wkład budżetu Powiatu Ostrowskiego.

* DSC_0201

-,,Po zakończeniu tych zadań przybędą nie tylko nowe nawierzchnie dróg, ale co bardzo istotne przybędą kolejne prawie 4 km ścieżek rowerowych, które wepną się w już istniejącą sieć. Dla cyklistów oznacza to bezpieczniejsze poruszanie się i łatwiejszy wyjazd do i z miasta’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* DSC_0175

Ulica Gorzka remontowana jest na odcinku od skrzyżowania z ul. Topolowa i Topolą mała, aż do skrzyżowania przy Jubilatce.

* DSC_0214

-,,W przypadku tej inwestycji pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni, nowy chodnik i ścieżka rowerowa. Wszystko na odcinku ok. 1,8 km.’’ – powiedział Radosław Torzyński Wicestarosta Ostrowski.

* Gorzycka - tablica

Powiat Ostrowski ma ponad 500 km dróg. Z czego najwięcej dróg powiatowych, ponad 88 km znajduje się na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski. Z kolei na terenie miasta Ostrowa sieć dróg powiatowych zajmuje prawie 14 km.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 81