OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Polsko-litewski projekt
28 maja 2024 roku

Polsko-litewski projekt

„Na sejmie w Lublinie” to tytuł międzynarodowego projektu, w którym w dniach 21-26 maja 2024 r. w Lublinie uczestniczyła grupa uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.

* 436341003_1901437883650858_4669370136591485024_n

Licealiści spotkali się tam z rówieśnikami z Vilniaus Salininkų – gimnazjum z Wilna, by dokładniej poznać miejsca i okoliczności podpisania w 1569 r. unii Polski z Litwą.

Wstępem do działań projektowych były zajęcia warsztatowe w Muzeum Narodowym w Lublinie, podczas których młodzież poznała szczegóły unii. Odbyły się one przy obrazie Jana Matejki „Unia Lubelska” oraz w Kaplicy Świętej Trójcy. Następnie uczestnicy projektu poznali Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej czyli miejsca związane z tym wydarzeniem, przy których ćwiczyli też scenki teatralne, bowiem jednym z celów projektu jest organizacja spaceru teatralizowanego poświęconego czasom Unii Lubelskiej.

* 436236053_1905327606571478_6675660385169323729_n

Jeden dzień poświęcony był na poznanie wielokulturowości Lubelszczyzny. Młodzież odwiedziła Zamość, by w Muzeum Zamojskim dowiedzieć się, jakie nacje zamieszkiwały to piękne miasto założone przez Jana Zamojskiego w XVI w. a współcześnie wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Licealiści wzięli też udział w spływie kajakowym po rzece Wieprz a następnie poznali kolejną miejscowość związaną z rodem Zamojskich: Zwierzyniec.

Kulminacyjnym punktem spotkania była organizacja spaceru teatralizowanego - inscenizacji w przestrzeni miejskiej, opartej na tekstach staropolskich opisujących podpisanie aktu Unii Lubelskiej, dzięki któremu powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Mieszkańcy miasta i turyści przeszli w korowodzie trasę od Zamku, poprzez Bramę Grodzką, Plac Po Farze, Rynek i kościół Dominikanów aż do Bramy Krakowskiej, zatrzymując się przy kolejnych scenach opartych na dawnych tekstach, gdzie w aktorów wcielili się uczestnicy naszego projektu - młodzież z Polski i Litwy. Odgrywali oni postaci biorące udział w wydarzeniach 1569 r.: polskich i litewskich szlachciców, lubelskie przekupki, króla, zakonników i zwykłych mieszkańców Lublina. Poczynaniom grupy projektowej przyglądał się m.in. prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Opiekunami grupy polskiej byli Donata Konieczna i Karol Marszał.

* 442428870_1005547700993943_5743125850934399742_n

Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Realizatorem zadania było Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim.

Odwiedzin: 100