OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Finaliści ogólnopolskiej Olimpiady EDU ELEKTRA z indeksami w kieszeni
28 maja 2024 roku

Finaliści ogólnopolskiej Olimpiady EDU ELEKTRA z indeksami w kieszeni

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce okazała się bardzo szczęśliwa dla mocnej reprezentacji ostrowskiego Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Aż 4 uczestników zajęło czołowe miejsca w tej jakże ważnej i prestiżowej Olimpiadzie. Oznacza to, że dzięki tym sukcesom uczniowie mają już indeks w kieszeni.

* DSC_0144

Podczas uroczystego finału, który odbywał się w tym roku właśnie w ostrowskiej szkole ZST, ogłoszono dzisiaj tj. 28.05.2024 r. wyniki i wręczono dyplomy i nagrody. Największą jednak nagrodą dla laureatów i finalistów jest zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego oraz możliwość przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Organizatorem ogólnopolskiej Olimpiady jest Fundacja Edukacyjna EDU ELEKTRA. Olimpiada odbywa się w pięciu grupach tematycznych:  Elektrotechnika, Energetyka, Chłodnictwo i klimatyzacja, Urządzenia dźwigowe, Odnawialne Źródła Energii OZE.

W roku szkolnym 2023/2024 w Olimpiadzie wzięło udział 2004 uczniów ze 100 szkół z całej Polski. Do zawodów II stopnia przystąpiło 381 uczniów, w etapie centralnym III stopnia o tytuł laureatów walczyło 56 uczniów z 25 szkół z całej Polski. W bieżącej edycji Olimpiady zawody te ( zarówno II jak i III stopnia) przeprowadzone były w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Dlatego właśnie uroczysta gala finałowa odbyła się w murach tejże szkoły. Za organizację Olimpiady odpowiedzialny jest Komitet Główny Olimpiady, w skład którego wchodzą osoby o dużym doświadczeniu w organizacji olimpiad dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, w tym Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” oraz Olimpiady Wiedzy Technicznej. Członkami Komitetu Głównego Olimpiady są wysokiej klasy specjaliści - nauczyciele akademiccy, przedstawiciele przemysłu oraz nauczyciele szkół ponadpodstawowych.

Oto wyniki w poszczególnych grupach przyznane przez Komitet Główny. Nagrody wręczał kolejno Wicekurator Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wojciech Szulc, oraz przewodnicząca Komitetu  :

CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA:

* DSC_0065

 1. Maks Wyszomirski Zespół Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy,
 2. Jakub deGrabla - Mściszewski Zespół Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy,
 3. Karol Kurzawa Zespół Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy.

ELEKTROTECHNIKA

* DSC_0078

 1. Karol Joniec Zespół Szkół Elektryczno- Mechanicznych w Nowym Sączu,
 2. Rafał Kmiotek Zespół Szkół Łaczności w Krakowie,
 3. Radosław Myśliwy Zespół Szkół Elektryczno- Mechanicznych w Nowym Sączu,
 4. Jan Błażuk II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku,
 5. Tomasz Karpiński Zespół Szkół Elektrycznych w Lublinie,
 6. Łukasz Forenc Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku,
 7. Wojciech Grzyb Zespół Szkół Elektryczno- Mechanicznych w Nowym Sączu.

ENERGETYKA

* DSC_0112

 1. Michał Mansfeld Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Technikum nr 10 w Katowicach,
 2. Jan Baszczok Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Rybniku,
 3. Piotr Fila Zespół Szkół Technicznych w Radomiu.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

* DSC_0144

 1. 1. Seweryn Ciesiółka Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim
 2. 2. Błażej Wilczak Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim,
 3. Jakub Orpel Zespół Szkół Zawodowych i Lecealnych w Zgorzelcu,
 4. 4. Mikołaj Turowski Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim,
 5. Radosław Adamus Zespół Szkół Elektrycznych w Krakowie
 6. Szymon Ścibor XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie,
 7. Mateusz Ziemianin Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie,
 8. Dawid Giełdoń Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie,
 9. Marek Jordanek Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku- Białej,

10. Kamil Samelski Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu,

11. Klaudia Stenclik Zespół Szkół nr 2 w Szczecinie,

12. Rafał Wypyski Zespół Szkół nr 2 w Szczecinie,

13. 13 Paweł Buliński XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie.

URZADZENIA DŹWIGOWE- brak laureatów.

Dla zwycięzców przygotowano dyplomy o nagrody finansowe w wysokości 2000/1500/500.

* DSC_0188

Ponadto dla ostrowskich zwycięzców, tj. I miejsce Seweryna Ciesiółki kl. V EO – za tytuł laureata, II miejsce Błażeja Wilczaka kl. IV EO- za tytuł laureata, IV miejsce Mikołaja Turowskiego kl. V EO- za tytuł laureata, XV miejsce Jakuba Strzelczaka kl. V EO- za tytuł finalisty czekał niespodzianka. Wręczone zostały nagrody rzeczowe ufundowane przez Posła na Sejm RP Jarosława Urbaniaka, Senator RP Ewę Matecką ( w imieniu której wystąpił Tomasz Gruchot Dyrektor Biura Senatorskiego), Starostę Ostrowskiego Pawła Rajskiego ( w imieniu którego głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Leszek Michalak). Koordynatorami organizacji Olimpiady w ZST są Anna Opłocka i Andrzej Majer- nauczyciele przedmiotów odnawialnych źródeł energii oraz koordynująca przebieg finału Magdalena Wojtasz dyrektor szkoły.  

* DSC_0027

Spotkanie zakończyło się wykładem i prezentacją modeli zdalnie sterowanych. Jak twierdzi Krzysztof Janiak- nauczyciel ZST-  modelarstwo to hobby w którym można znakomicie wykorzystać wiele umiejętności manualnych ale także technicznych i  inżynierskich.  

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 123