OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dzień Dziecka, Dzień Rodziny i Olimpiada Integracyjna w Zespole...
29 maja 2024 roku

Dzień Dziecka, Dzień Rodziny i Olimpiada Integracyjna w Zespole Szkół Specjalnych

W Zespole Szkół Specjalnych odbył się Dzień Dziecka połączony z imprezami integracyjnymi: Dniem Rodziny i Olimpiadą Integracyjną.

* DSC_0289

Impreza została zorganizowana w środę, 29 maja 2024 roku, na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim: jednocześnie na boisku sportowym, sali „doświadczania świata”, sali widowiskowej, a także w „ogrodzie zmysłów” i w kawiarence.

* DSC_0249

W ZSS można było odwiedzić stanowiska festynowe, wziąć udział w warsztatach kreatywności (karaoke i sensoplastyce). Był też zamek dmuchany, tory sprawnościowe, a licznie zgromadzona publiczność mogła podziwiać wyścigi i drużynowe rozgrywki sportowe. Sporym zainteresowaniem cieszył się mecz koszykówki, w którym zmierzyli się nauczyciele ze swoimi podopiecznymi. Mecz rozpoczął Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

* DSC_0320

Uczniowie ZSS z okazji Dnia Mamy przygotowywali upominki oraz występy artystyczne, wspólnie z opiekunkami wystartowali też w zawodach sportowych.

* DSC_0291

Szkołę Specjalną na zaproszenie Dyrektor ZSS Beaty Serbakowskiej tego dnia odwiedzili też przedszkolacy z zaprzyjaźnionego ostrowskiego Przedszkola nr 15.

Odwiedzin: 94