OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Centrum z robotami na start
29 maja 2024 roku

Centrum z robotami na start

Nowoczesne Centrum Innowacji Technologicznych powstanie w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie. To kluczowa inwestycja oświatowa na najbliższe lata, na którą Powiat Ostrowski pozyskał ponad 70 proc. wartości inwestycji, czyli kwotę ponad 16 mln zł z funduszy unijnych.

* Image6

W dniu 29 maja 2024 r. podczas briefingu w ZST przedstawiono założenia nowego projektu. Miejsce i scenografia wybrana została nieprzypadkowo. Plansze z wartością całego projektu i kwotą dofinansowania odsłoniły bowiem roboty na tle… mającego już wartość muzealną, ale produkowanego przed laty w ostrowskich firmach robota. Budowa CIT pozwala bowiem na stworzenie w szkole kilku profesjonalnych pracowni wyposażanych w roboty właśnie.

* DSC_0444

-,,Od ponad pięciu lat funkcjonuje nowoczesne Centrum Kształcenia Zawodowego – wzorcowa placówka edukacyjna. Ale świat ucieka nam do przodu. Potrzebne są nowe umiejętności i… konieczność kształcenia w tym kierunku. Centrum Innowacji Technologicznych jest odpowiedzią na zmieniający się świat. W sferze oświaty jest to największa inwestycja edukacyjna powiatu. Placówka dedykowana młodym ludziom, którzy mając dostęp do najnowocześniejszych technologii będą mogli przede wszystkim zdobyć solidną wiedzę’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Wartość całego projektu to ponad 23 mln zł. Władze powiatu czyniły starania o pozyskanie środków zewnętrznych na tak duży projekt. Szansa na pozyskanie funduszy zewnętrznych pojawiła się po powstaniu nowego rządu i odblokowaniu funduszy unijnych. Wówczas rozpoczęła się walka z czasem na przygotowanie projektu, gdyż czas na jego złożenie był wyjątkowo krótki. Program Funkcjonalno-Użytkowy określający oczekiwania powiatu związane z CIT liczy 180 stron. Ostateczną decyzję o przyznaniu środków podjął Zarząd Województwa Wielkopolskiego i wsparcie dla ostrowskiego CIT jest jedną z trzech największych w Wielkopolsce z tego programu. Żeby je otrzymać trzeba było mieć dobry projekt i spełnić szereg warunków.

* DSC_0486

-,,Podstawowym warunkiem pozyskania tych środków była przebudowa a nie budowa od podstaw. Udało nam się CIT wpisać rozbudowę i to nastąpi, z tyłu już istniejącego budynku. Powstanie hala przemysłowa z segmentami do nauki, a w obecnej sali gimnastycznej znajdzie miejsca kilka pracowni do robotyki, CNC, sterowników’’ – powiedział Radosław Torzyński Wicestarosta Ostrowski.

Wszystko w nowoczesnej architektonicznej formie, bez barier architektonicznych i z nowoczesnym wyposażeniem. Jak mówi Marcin Woliński z Wydziału Rozwoju, którzy przygotowywał wniosek, tylko na zakup urządzeń i wyposażenia przeznczonych będzie ponad 7 mln zł.

Zmiany są oczekiwane w ZST chociaż z nowych pracowni będą mogły korzystać także inne szkoły. Nowe pracownie wypełnią lukę i otworzą możliwości do wprowadzenia nowych specjalności.

* DSC_0599

Sławomir Szymanowski nauczyciel ZST w powstaniu CIT widzi przede wszystkim szansę na powstanie dużej hali robotów i przede wszystkim możliwość realizacji kierunku, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Potwierdza to także Dyrekcja szkoły.

-,,Obecnie mieliśmy tylko roboty prezentacyjne. To wyposażenie i miejsce nie spełniało warunków sali dydaktycznej, w której można było prowadzić zajęcia. A przecież jeśli dzieci mają się dobrze przygotować do pracy muszą mieć warunki, w których osobiście „dotkną’’ robotów, czasem je niezamierzenie zepsują po to by potem naprawić, umieć zaprojektować, sprawdzić czy działają, jeżdżą itd’’ – powiedziała Magdalena Wojtasz Dyrektor ZST w Ostrowie Wielkopolskim.  

Pieniądze na CIT te w wymiarze unijnego dofinansowani i jako wkład własny budżetu Powiatu Ostrowskiego są już zagwarantowane. Inwestycja zrealizowana zostanie w formule „zaprojektuj i wybuduj’’ i powinna rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 147