OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Fortepianowe sukcesy uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Komedy...
27 maja 2024 roku

Fortepianowe sukcesy uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Komedy – Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim

W dniach 17 -18.05.2024 roku trzech uczniów ZSM im. K. Komedy – Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim z klasy fortepianu Aliny Skórzybót wzięło udział w XXVI Kłodzkim Konkursie Pianistycznym, który po raz pierwszy miał zasięg międzynarodowy i odbył się w formie hybrydowej: stacjonarnie oraz online.

W konkursie stacjonarnym swoje umiejętności zaprezentowali:

- JULIAN EDMUNDSON Z KL. I sześcioletniego cyklu nauczania

- BRUNO BOŃCZYK Z KL. II sześcioletniego cyklu nauczania

* Julian Edmundson, Bruno Bończyk

Natomiast w formie online:

- EMANUEL WITKOWSKI Z KL.III sześcioletniego cyklu nauczania ( forma online)

* Emanuel Witkowski

Jury w składzie:

Przewodniczący – Prof. Grzegorz Kurzyński, dr hab. Kinga Firlej – Kubica, dr Jaime Penate Conte ( Hiszpania), Jakub Lojek oceniło uczniów następująco:

Julian Edmundson - wyróżnienie

Bruno Bończyk  - lll miejsce

Emanuel Witkowski - wyróżnienie

Natomiast dnia 22.05.2024 r. po upływie zaledwie kilku dni szkoła może się pochwalić kolejnym sukcesem ucznia PATRYKA JANKIEWICZA z klasy dyplomowej Szkoły Muzycznej l Stopnia, który na X Międzyszkolnym Konkursie Instrumentalnym, organizowanym w Miliczu zdobył w IV grupie I Miejsce. Patryk uczy się  trzeci rok gry na fortepianie również w klasie Aliny Skórzybót.

* Patryk Jankiewicz

Odwiedzin: 35