OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Malinowski w plastyce
4 czerwca 2024 roku

Malinowski w plastyce

W Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych odbył Konkurs plastyczny poświęcony patronowi Ernestowi Malinowskiemu.  

Przypadająca w tym roku 125. rocznica śmierci Ernesta Malinowskiego była okazją do przybliżenia młodzieży i Nauczycielom sylwetki polskiego światowej sławy inżyniera drogowego i kolejowego, twórcy kolei Transandyjskiej Peru. To on zbudował najwyższą kolej świata w Peruwiańskich Andach na wysokości prawie 5000 m n.p.m. Od 2017 roku jest także patronem technikum i szkoły zawodowej w ZSBE w Ostrowie.

* 4

Podsumowanie Konkursu Plastycznego odbywającego się pod patronatem Starosty Ostrowskiego miało miejsce 27 maja 2024 roku. Laureaci nagród i wyróżnień odebrali je z rąk Rafała Paterka – dyrektora ZSBE i Agnieszki Lisiak „Skórki” – artysty – plastyka.

* 7

Przybyli goście obejrzeli prezentację o Erneście Malinowskim oraz wysłuchali utworu w wykonaniu Michała Szymanka, ucznia ZSBE.

* 5

I miejsce w kategorii IV – VI zdobyła Urszula Doktór ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim. Wyróżnienie w tej kategorii wiekowej otrzymała Martyna Kamienik ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim.

* 10

W kategorii klas VII-VIII, I miejsce otrzymała Diana Chemerys z SP 1 i Helena Popiel z SP 7. II miejsce Maria Wrembel z SP 7. Wyróżnienia w tej kategorii VII – VIII otrzymali: Szymon Krzak z SP 1 i Hanna Podsadna z SP 7.

* 11

W obradach jury wziął także udział artysta - plastyk Jakub Godziszewski.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 106