OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich
31 maja 2024 roku

Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich

Publikujemy informację Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej.

* uwaga_polscy_pszczelarze_

Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży na mocy podpisanego porozumienia ze wszystkimi związkami pszczelarskimi z terenu województwa wielkopolskiego zrzeszonymi w strukturach Polskiego Związku Pszczelarskiego informuje o możliwości przystąpienia do udziału w programie „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich”.

Wielkopolski Urząd Marszałkowski w ramach dotacji w roku 2024 przekazał 2 mln zł na zakup pokarmów dla pszczół w postaci ciasta, która ma trafić do rąk pszczelarzy z terenu Wielkopolski.


Na terenie naszego województwa funkcjonuje część pszczelarzy poza strukturami PZP i nigdzie nie zarejestrowani, dlatego aby umożliwić im udział w programie prosimy o zgłaszanie się do oddziałów terenowych najbliższych miejsca zamieszkania w celu wyrażenia chęci przystąpienia do programu i otrzymania pokarmu dla pszczół.

Zainteresowani proszeni są o zgłoszenia do 30 czerwca 2024 roku.

Szczegółowych informacji udzielają:


Regionalny Zwiazek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej
ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież
tel. 67 282 97 32 

Regionalny Zwiazek Pszczelarzy Wielkopolski Południowej Im. Prof. Teofila Ciesielskiego
ul. 3-go Maja 13 A, 62-800 Kalisz

tel. 62 757 44 85

Rejonowy Zwiazek Pszczelarzy     

ul. Ostroroga 83, 64-100 Leszno

tel. 65 520 97 40

Wojewódzki Zwiazek Pszczelarzy

     ul. Mickiewicza 33, 60-837 Poznań,

tel. 61 848 37 98

Regionalny Zwiazek Pszczelarzy
ul. Dworcowa 4/1, 62-510 Konin

tel. 63 242 49 05

Odwiedzin: 57