OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Olimpijczycy z powiatu
7 czerwca 2024 roku

Olimpijczycy z powiatu

Ponad 30 uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski zostało w tym roku szkolnym laureatami lub finalistami olimpiad tematycznych. –,,Jesteście wspaniałymi ambasadorami naszych szkół i powiatu w ogóle’’- mówił Starosta Ostrowski Paweł Rajski podczas spotkania z „olimpijczykami’’ i ich opiekunami.

Spotkanie odbyło się 7 czerwca 2024 roku w n-Klubie Sztuka i Edukacja w Ostrowie. Pojawili się na nim wspominani już laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych wraz z opiekunami i dyrektorami szkół.

* DSC_0862

-,,Często i z dumą podkreślam, że nasza oświata ma swoja markę. Jesteście tego dowodem. A przecież sukcesów jest znacznie więcej, bo nasi uczniowie zdobywają także laury w innych konkursach ogólnopolskich. Gratuluję Wam, Waszym opiekunom, bo posiadanie ucznia olimpijczyka jest zaszczytem, ale także wymaga jeszcze większego zaangażowania w pracy z Państwa strony’’ – mówił P. Rajski.

Wielu laureatów to dobrzy znajomi, którzy w mijającym roku wygrywali wiele konkursów typu Elektronik Roku, zdobywali laury w Techno-Grantach. Sukcesy innych była prawdziwa niespodzianką. W większości za zdobycie tytułu finalisty i laureata uczniowie otrzymali indeksy i wstęp na wyższe uczelnie. Od Starosty Ostrowskiego wszyscy wyróżnieni oraz opiekunowie otrzymali upominki rzeczowe. A po wręczeniu spotkali się na kawie i ciastku.

* DSC_0850

Wyróżnienia w roku 2023/2024 otrzymali

Jan Potaśniczak uczeń III Liceum Ogólnokształcącego za zdobycie tytułu finalisty w Olimpiadzie Geograficznej. Opiekunem był Przemysław Zimniak.

* DSC_0872

Dawid Sztukowski, Katarzyna Kania, Michał Sokaluk uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego za zdobycie tytułów w Olimpiadzie Biologicznej. Opiekunem był Jacek Pawłowski.

* DSC_0875

Kacper Kończewski uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego finalista Olimpiady Języka Hiszpańskiego. Opiekunem była Paulina Fikus.

* DSC_0881

Ewelina Rzepka uczennica Zespołu Szkół Usługowych za zdobycie tytułu finalisty w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży. Opiekunem była Katarzyna Stawicka.

* DSC_0889

Bartosz Kujawski i Wojciech Adamski uczniowie Zespołu Szkół Technicznych. Laureaci Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości. Opiekunem był Ryszard Dolata.

* DSC_0896

Seweryn Ciesiółka, Błażej Wilczak, Mikołaj Turowski, Jakub Strzelczak uczniowie Zespołu Szkół Technicznych. Laureaci Olimpiada Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA (Grupa Odnawialne Źródła Energii). Opiekunem była Anna Opłocka.

* DSC_0901

Szymon Kusiński, Hubert Żarnowski uczniowie Zespołu Szkól Technicznych. Olimpiada Innowacji Technicznych w Elektronice i  Mechatronice . Opiekunowie: Paweł Sobczak, Jarosław Sobczak. Gabriel Czubak uczeń Zespołu Szkół Technicznych. Olimpiada Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice. Opiekun Andrzej Majer. Antoni Ciesielski uczeń Zespołu Szkół Technicznych. Olimpiada Innowacji Technicznych w Elektronice i  Mechatronice. Opiekun Paweł Sobczak.

* DSC_0938

Kacper Kaczmarek, Maksymilian Sobczak uczniowie Zespołu Szkół Technicznych. Olimpiada Innowacji Technicznych w Mechanice. Opiekun Paweł Sobczak i Jarosław Sobczak. Kacper Kaczmarek, uczeń Zespołu Szkół Technicznych. Olimpiada Innowacji Technicznych w Mechanice. Opiekun Paweł Sobczak. Paweł Obsadny uczeń Zespołu Szkół Technicznych. Olimpiada Innowacji Technicznych w Mechanice. Opiekunowie Paweł Sobczak i Jarosław Sobczak. Marek Marczak, Wojciech Adamski, Wojciech Jakubczyk uczniowie Zespołu Szkół Technicznych. Olimpiada Innowacji Technicznych w Mechanice. Opiekun Sławomir Szymanowski.

* DSC_0908

Szymon Doktór, Paweł Frąszczak uczniowie Zespołu Szkół Technicznych. Olimpiada Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska. Opiekunowie Paweł Sobczak i Jarosław Sobczak. Marcin Tyszko i Marcin Płomiński uczniowie Zespołu Szkół Technicznych. Olimpiada Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska. Opiekun Paweł Sobczak. Bartosz Gierlach,  Bartłomiej Kaj, Tomasz Karwik uczniowie Zespołu Szkół Technicznych. Olimpiada Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska. Opiekun Sławomir Szymanowski.

* DSC_0919

Szymon Kusiński uczeń Zespołu Szkól Technicznych. Olimpiada Teologii Katolickiej. Opiekun Wioletta Bizan.

* DSC_0926

Jakub Młynek, Krzysztof Kulak, Nikodem Piasecki uczniowie Zespołu Szkół Technicznych. Olimpiada Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce. Opiekun Paweł Sobczak.

* DSC_0929

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 202