OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Jednostka Wojskowa nr 1956 we wspomnieniach
10 czerwca 2024 roku

Jednostka Wojskowa nr 1956 we wspomnieniach

W tym roku mija 20 lat od rozformowania Jednostki Wojskowej nr 1956 w Ostrowie Wielkopolskim. Z tej okazji zorganizowano uroczystości związane z jubileuszem, które były okazją do wspomnień oraz refleksji nad historią.

* DSC_0098

Wojsko stacjonowało w koszarach przy ostrowskich ulicach Kościuszki i Kolejowej. Jednostka o numeracji 1956 miała swoją siedzibę w Ostrowie od 1958 roku. Przez lata funkcjonowania zmieniały się nazwy i specjalność szkolenia. W latach 1958-1987 był to 9. Szkolny Pułk Samochodowy; w latach 1987- 2002 9. Ośrodek Szkolenia Specjalistów Czołgowych; w latach 2002- 2004 3. Ośrodek Szkolenia Kierowców; w latach 1989- 2001 była to Placówka Żandarmerii Wojskowej; w latach 1969-1996 Wojskowa Orkiestra Garnizonowa; w latach 1990-2002 Wojskowa Pracownia Psychologiczna.

* DSC_0965

31 grudnia 2004 roku rozformowano Jednostkę Wojskową nr 1956. Dziś o jej istnieniu przypomina m.in. kamień pamięci znajdujący się przy ulicy Kościuszki. W piątek, 7 czerwca 2024 roku, w miejscu dawnych koszar zorganizowano uroczystość z okazji 20-lecia tego wydarzenia. Następnie w Amfiteatrze Miejskim odbył się koncert z udziałem Ostrowskiej Orkiestry Koncertowej.

* DSC_0988

Jubileusz miał przywołać wspomnienia o jednostce i służących w niej żołnierzach. To także okazja do spotkania się z byłymi żołnierzami i ich rodzinami.

Uroczystość poprowadził mjr Marian Nowak. Powiat Ostrowski reprezentował Starosta Ostrowski Paweł Rajski. Obecny był też m.in. poseł na Sejm RP Andrzej Grzyb. Przy kamieniu pamięci zjawili się też dawni komendanci jednostki i jej pracownicy oraz przedstawiciele Dowództwa Komponentu Lądowego, Ligi Obrony Kraju, Wojskowego Centrum Rekrutacji, Koła nr 2 ZŻWP, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych, harcerze z ostrowskiej Komendy Hufca ZHP z komendant Izabelą Potasznik na czele.

Odwiedzin: 82