OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nie zapomnij złożyć wniosku
11 czerwca 2024 roku

Nie zapomnij złożyć wniosku

Do 14 czerwca 2024r. trwa rekrutacja do liceów, techników i branżowych szkół I stopnia. Wnioski należy składać w systemie naborowym, a oryginały dokumentów na późniejszym etapie w danej szkole. To też ostatni moment, aby upewnić się, że wniosek dotarł do szkoły.

Pełna oferta szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski została opublikowana na stronie: https://nabor.pcss.pl/ostrow, do której można dotrzeć również odwiedzając stronę powiatu: www.powiat-ostrowski.pl i zakładkę: Edukacja.

Do 14 czerwca 2024r. do godz. 15:00 na stronie naboru dostępny będzie wniosek o przyjęcie do szkoły.

* INFORMACJE

Każdy kandydat składa jeden wniosek z listą wybranych klas (kierunków). W maksymalnie trzech różnych szkołach można wybrać dowolną liczbę klas (kierunków). Kolejność na liście ma znaczenie, ponieważ system przyporządkuje ucznia wg punktacji i preferencji. Wniosek wypełniony w systemie przesyła się wraz z zeskanowanymi załącznikami.

O poprawnym złożeniu wniosku świadczy status „Złożony w rekrutacji podstawowej” oraz „Złożony i zweryfikowany w rekrutacji podstawowej” oznacza, że wniosek został wysłany i sprawdzony w szkole pierwszego wyboru. W razie wątpliwości można skontaktować się ze szkołą.

Na stronie naboru w zakładce „Dokumenty” znajduje się „Instrukcja dla kandydatów” oraz druki wymaganych oświadczeń.

W dalszej kolejności absolwent po otrzymaniu świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie musiał kolejny raz zalogować się na stronie naboru i wspomniany wniosek elektroniczny uzupełnić wpisując oceny i załączając skany dokumentów. Będzie na to czas do 5 lipca 2024r. (do godz. 15:00). Na tym etapie wszystko nadal odbywa się elektronicznie, nie jest konieczna wizyta w szkole, ale w razie wątpliwości pracownicy szkoły mogą udzielić informacji lub pomocy.

Uczniowie z Ukrainy, którzy ukończyli w Polsce szkołę podstawową i chcą od 1 września 2024 roku kontynuować naukę, mają możliwość wzięcia udziału w rekrutacji wraz z polskimi uczniami (te same zasady i terminy). Natomiast uczniowie z Ukrainy, którzy będą ubiegali się o przyjęcie do szkoły na podstawie świadectwa ukraińskiego, powinni zgłosić się bezpośrednio do wybranej szkoły. O ich przyjęciu będzie decydował dyrektor szkoły w miarę posiadanych wolnych miejsc.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 43