OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Krępianie obradują i świętują
12 czerwca 2024 roku

Krępianie obradują i świętują

Osiedlowe Stowarzyszenie Krępianie w Ostrowie Wielkopolskim, istniejące od blisko 27 lat, ma wielu sympatyków i przyjaciół. Ta organizacja pozarządowa działa sprawnie gromadząc wokół swoich spraw rzesze ludzi. Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie, w którym uczestniczył gościnnie m.in. Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

* DSC_0043

Osiedlowe Stowarzyszenie Krępianie istnieje od 16 grudnia 1997 roku. Od 2001 roku prowadzi Publiczne Przedszkole nr 1 przy ul. Profesora Kaliny.

* DSC_0019

Od wielu lat członkowie stowarzyszenia zaczęli organizować liczne przedsięwzięcia: festyny, wycieczki, wyjazdy, prelekcje, wykłady i warsztaty. W dniu wczorajszym, tj. 11.06.2024 odbyło się kolejne zebranie Rady. Była to okazja do sprawozdań podsumowujących bieżąca działalność, przegłosowania niezbędnych uchwał oraz do codziennych rozmów przy kawie.  

* DSC_0084

W części artystycznej wspaniałym spektaklem ze Smerfami w roli głównej uraczył widzów Teatr Rodziców Magiczna Latarnia działający przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim.  Było naprawdę bajkowo. Gratulujemy aktorom i twórcom pomysłowości i dystansu do siebie. Wielkie brawa.

* DSC_0536

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 150