OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Staże zawodowe uczniów ZSU podsumowane
14 czerwca 2024 roku

Staże zawodowe uczniów ZSU podsumowane

W Zespole Szkół Usługowych 13 czerwca 2024 roku miało miejsce podsumowanie realizacji projektu międzynarodowych staży zawodowych 22 uczniów szkoły w Irlandii w roku szkolnym 2023/2024. Projekt zrealizowano w ramach działania KA1 Kształcenie i szkolenie zawodowe programu Erasmus+.

* 448302604_974205124714471_4800269641008098447_n

Projekt został przygotowany przez dyrekcję i kadrę pedagogiczną Zespołu Szkół Usługowych we współpracy z Wydziałem Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.
W roku szkolnym 2023/2024 w stażach zrealizowanych w irlandzkich zakładach branżowych uczestniczyli uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich, technik reklamy i technik przemysłu mody.

W spotkaniu podsumowującym projekt uczestniczył Starosta Ostrowski Paweł Rajski oraz dyrekcja Zespołu Szkół Usługowych.

* 20
Celem projektu jest wzrost jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Usługowych, poprzez praktyczną naukę zawodu uczniów, organizowaną w rodzimych i zagranicznych zakładach pracy. Działania międzynarodowe w szkole przyczyniają się do wskazywania uczniom celów kształcenia zawodowego, sensu własnej nauki, samoorganizacji, stawiania sobie realnych zadań do wykonania i budowania własnej motywacji do pracy.

* 10
Upowszechnianie wśród uczniów możliwości rozwoju oferowanego przez programy Unii Europejskiej, w tym programu Erasmus+, zwiększa świadomość europejską wśród młodych ludzi oraz ich zaangażowanie w życie społeczne szkoły.

Staże zawodowe w ZSU, w ramach przyznanej Akredytacji programu Erasmus+, w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe, będą realizowane do roku 2027.

     Zdjęcia: Sandra Skupińska – uczennica klasy 3td – technik fotografii i multimediów ZSU oraz Wicedyrektor ZSU.

* PL Współfinansowane przez Unię Europejską_PANTONE

Odwiedzin: 239