OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Koszykarze na piątkę
18 czerwca 2024 roku

Koszykarze na piątkę

Reprezentanci III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie znaleźli się w gronie najlepszych pięciu zespołów koszykarskich Polski.

* koszykarze 3

W dniach 12-14 czerwca 2024 r. w Gorlicach odbył się finał Ogólnopolskiej Licealiady w piłce koszykowej chłopców Szkół Ponadpodstawowych. W turnieju zagrały najlepsze zespoły szkolne z całej Polski. Zawodnicy wszystkich reprezentacji prezentowali bardzo wysoki poziom sportowy. Wśród tego zacnego grona znaleźli się i koszykarze III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim, którzy po wygraniu 3 meczy i przegraniu 2, ostatecznie zajęli wysokie 5 miejsce w Polsce.

* koszykarze 2

Skład drużyny: Banasiak Maksymilian 3d, Stawik Filip 2d, Trawiński Piotr 2d, Zadka Maksymilian 1e, Waniak Antoni 4d, Rozpędowski Krzysztof 4d, Herman Szymon 3e, Bartkowiak Kryspin 3e, Gostomczyk Mateusz 1b.

Udział uczniów został dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 280