OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Regaty jabłkowe
20 czerwca 2024 roku

Regaty jabłkowe

Na przystani nad zalewem Piaski-Szczygliczka odbyły się XVII Regaty Jabłkowe organizowane przez Uczniowski Klub Żeglarski Trawers. Młodzi żeglarze rywalizowali m.in. o puchary Starosty Ostrowskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu.

* 12

W poszczególnych kategoriach zawodnicy zajęli następujące miejsce. W klasie OPTIMIST. 1 miejsce Barbara Gmurek Ostrowska Akademia Sportu. 2 miejsce Jakub Grzesiek KSŻ Odkrywca. 3 miejsce Filip Wojtysiak KSŻ Odkrywca.

* 1

W klasie Optimist UKS:  1 m-ce Zuzanna Wilczyńska KSŻ Odkrywca, 2. Nikodem Kempiński UKŻ Trawers, 3. Franek Jendrasiak UKŻ Trawers.

W Klasie 420 – 1 miejsce Jakub Kois i Miłosz Kowalczyk UKŻ TRAWERS. 2 Adam Fusiński i Kornel Łukasik HKŻ HORN. 3 miejsce Leszek Nowaczyk i Arkadiusz Marcinkowski VEGA.

* 7 maria

W Klasie OMEGA. 1 miejsce Marek Furmanowicz i Nikola, Grechowicz, Agnieszka Grechowicz, Rozalia Furmanowicz JK ORION. 2. Sławomir Urbaniak, Marcin Kempiński, Piotr Jusiak UKZ TRAWERS. 3. Wiesław Klaczyński, Liwia Klaczyńska, Mikołaj Klaczyński KTW SZEKLA SYCÓW.

W imieniu władz Powiatu Ostrowskiego nagrody wręczali Maria Tomaszewska Przewodnicząca Rady Powiatu Ostrowskiego i Mirosław Rychlik Sekretarz Powiatu.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 110