OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowy rok szkolny w powiatowych szkołach
2 września 2009 roku

Nowy rok szkolny w powiatowych szkołach

Po dwumiesięcznej przerwie młodzież powróciła do szkolnych ławek. Jak co roku 1 września we wszystkich szkołach odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego. W sumie w 12 powiatowych placówkach naukę w roku szkolnym 2009/2010 rozpoczęło 7189 uczniów, z czego 2114 uczniowie klas pierwszych a 1703 to przyszłoroczni maturzyści.

Wakacje dobiegły końca i młodzież musiała powrócić do szkolnych ław. Dla jednych będzie to pierwszy rok w szkole ponadgimnazjalnej, dla innych ostatnie dwa semestry przed maturą, dla wszystkich jest to kolejny etap edukacji i początek pracy na nowy rachunek. 1 września we wszystkich szkołach odbyła się inauguracja roku szkolnego 2009/2010.

Po dwumiesięcznym odpoczynku młodzież z nowymi siłami zaczyna nowy rok szkolny. Z pewnością czeka ich wytężona praca, ale mam nadzieję, że również przyjemność ze zdobywania wiedzy i poszerzania swoich horyzontów. Myślę, że dzisiejsza młodzież ma świadomość, że wybór szkoły i kierunku kształcenia oraz osobiste zaangażowanie w naukę będzie rzutowało na ich przyszłe życie. Szkoła ponadgimnazjalna to miejsce, gdzie młodzi ludzie powinni przygotować się do wejścia w dorosłe życie. I tego im serdecznie życzę - mówi starosta ostrowski, Włodzimierz Jędrzejak

W sumie we wszystkich powiatowych szkołach naukę w nowym roku szkolnym rozpoczęło 7189 uczniów. Najwięcej uczniów przekroczyło próg Zespołu Szkół Usługowych, bo aż 1184 osoby. Ponad 840 uczniów w nowym roku szkolnym będzie uczęszczało do Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych, nieco mniej do Zespołu Szkół Technicznych (831). Następną w kolejności dużą placówką jest Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych z liczbą 782 uczniów oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących z 725 uczniami. W tych placówkach utworzono też najwięcej oddziałów klas pierwszych: w ZSU 12 oddziałów z liczbą 347 uczniów, w ZSB-E 9 oddziałów z liczbą 262 uczniów, po 8 oddziałów w ZST, ZST-E i ZSO z liczbą uczniów odpowiednio: 203, 247, 249. W liceach ogólnokształcących utworzono po 6 oddziałów klas pierwszych: w I LO do klas pierwszych przyjęto 178 uczniów, w II LO uczniowie klas pierwszych to 196 osób, a w IV LO - 175 osób.

Porównując wyniki naboru do klas pierwszych, z roku na rok liczba uczniów maleje. W ubiegłym roku szkolnym do naszych szkół przyjęto ogółem 2238 absolwentów gimnazjum, natomiast w rozpoczynającym się właśnie roku szkolnym 2009/2010 jest to liczba 2114 osób. Tendencja spadkowa jest również widoczna w liczbie tworzonych oddziałów klas pierwszych, w ubiegłym roku we wszystkich powiatowych szkołach było ich 78, a obecnie są 72 oddziały. Jak wynika z danych demograficznych jakimi dysponujemy tendencja spadkowa będzie się utrzymywać w kolejnych latach - mówi wicestarosta ostrowski, Krzysztof Rasiak.

W tym roku po raz pierwszy rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Ostrowskim odbywała się według zasad elektronicznego systemu. W systemie elektronicznego naboru uczestniczyło dwanaście szkół powiatu ostrowskiego.

Elektroniczny nabór znacznie usprawnił pracę oświatowej administracji. Dotychczas często się zdarzało, że uczeń składał dokumenty w kilku szkołach i do końca nie było wiadomo, którą z nich wybierze. W tym roku uczeń musiał w wpisać klasy, według preferencji. System przydzielał kandydata do klasy, która znajdowała się na pierwszym miejscu listy. Jeżeli okazało się, że kandydat ma za mało punktów, to automatycznie zostawał przydzielony do klasy znajdującej się na kolejnym miejscu - wyjaśnia Krzysztof Rasiak, wicestarosta ostrowski.

Rok szkolny 2009/2010 to dla niektórych uczniów ostatni czas przygotowań do egzaminu dojrzałości. Promocje do klasy maturalnej w tym roku zdobyło 1703 uczniów. Największa grupa przyszłorocznych maturzystów pobiera naukę w Zespole Szkół Ogólnokształcących, czyli 266 uczniów. W takich szkołach jak I, II i IV Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Usługowych i Zespół Szkół Technicznych łączna liczba uczniów w klasach maturalnych kształtuje się na poziomie około 200 osób.

Odwiedzin: 616