OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Uroczyste obchody wybuchu II Wojny Światowej
2 września 2009 roku

Uroczyste obchody wybuchu II Wojny Światowej

Złożeniem wiązanek przez przedstawicieli władz powiatu i miasta, organizacje i związki kombatanckie przy tablicy kaprala Jana Ładubca – pierwszej ofiary agresji Hitlerowskiej w Ostrowie Wielkopolskim i przy tablicy 60 Pułku Piechoty Wielkopolskiej rozpoczęły się uroczyste obchody Dnia Weterana.

1 września 1939 roku, napadając na Polskę, Niemcy faszystowskie i ZSRR rozpoczęły konflikt, który z czasem przerodził się w wojnę światową. Jedną z najbardziej krwawych wojen w dziejach ludzkości. Dla Polaków, ta data rozpoczęła pięcioletni okres niekończącej się walki o zachowanie tożsamości narodowej i odzyskanie niepodległości.

Punktualnie o godzinie 12.00 rozpoczęły się uroczystości zorganizowane przez samorządy Powiatu Ostrowskiego oraz Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Złożone zostały wiązanki przy ulicy Kompałły i Gimnazjalnej oraz 60 - tego Pułku Piechoty. Mszę świętą w intencji Obrońców Ojczyzny poległych w walkach o niepodległość i suwerenność Polski odprawiono w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela przy ulicy Bema. W kościele spotkały się władze powiatu i miasta, kombatanci, harcerze, przedstawiciele służb mundurowych, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Ostrowa. Eucharystii przewodniczył ks. kanonik Eugeniusz Pawlicki.

     Wielu z was pamięta czasy II Wojny Światowej. Mogę was nazwać naocznymi świadkami tamtych wydarzeń, zarazem ofiarami wojny. Mam prawo zapytać was koledzy kombatanci, jaka jest wasza opinia, kto był agresorem i sprawcą tej strasznej wojny. Toczy się propagandowa walka i zakłamanie historycznej prawdy i rzeczywistości - mówił zdecydowanym tonem kanonik Eugeniusz Pawlicki.

W homilii kanonik nawiązywał często do ostatnich wydarzeń. Mam na myśli ostatnie rewelacje o rzekomej zmowie Piłsudskiego z Hitlerem. Fałszowana jest historia czasów międzywojennych. Toczy się zaciekła walka dobra ze złem, fałszem i zakłamaniem a rzeczywistością. Politycy różnych maści tworzą nową historię fałszywą i przewrotną, wygodną i potrzebną do usprawiedliwienia ich zaborczej polityki. 1 września 2009 roku to 70 rocznica wybuchu II Wojny Światowej, to okazja do refleksji i do zastanowienia się dokąd zmierza Świat. Jaka będzie przyszłość skrzywdzonych narodów i nas Polaków.

Po uroczystej mszy świętej wszyscy przeszli przed pomnik poległych żołnierzy na cmentarzu przy ulicy Bema. Pod pomnikiem złożono kwiaty. Na zakończenie uroczystości w Szkole Podstawowej nr 11 odbyło się spotkanie władz samorządowych z kombatantami.

     1 września to szczególny dzień, ponieważ obchodzimy 70 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Wojny, która zrobiła bardzo wiele spustoszenia, która spowodowała, że przez pięć lat Polska była pod okupacją niemiecką. Tych kombatantów, którzy mieli możliwość uczestniczenia w wojnie jest, coraz mniej. Sądzę, że żadne słowa nie odtworzą strasznych przeżyć narodu polskiego a szczególnie tych osób, co bezpośrednio brały w niej udział. W imieniu własnym i samorządu powiatu ostrowskiego serdecznie wszystkim dziękuję za to, że jesteśmy razem i możemy się cieszyć z wolnej Polski, oraz za to, że możemy się spotkać i wrócić pamięcią do tamtych lat. Drodzy kombatanci jesteśmy winni Wam szacunek i pamięć o Waszych dokonaniach - mówił podczas spotkania Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski.

Wczoraj tamte wydarzenia wspominali także ostatni żyjący świadkowie tamtych wydarzeń i przedstawiciele.

     W momencie wybuchu II Wojny Światowej zostałem powołany, jako rezerwista do kompani łączności 25 Dywizji Piechoty. Brałem udział w kampanii wrześniowej i przeszedłem przez cały szlak bojowy począwszy od Kalisza, Koła, Konina, Sieradza, Łęczycy. Walczyłem w bitwie nad Bzurą, a także dostałem się do niewoli - wspomina Edward Idzior, żołnierz Armii Krajowej.

Warto przypomnieć, że w czasie tej wojny na całym świecie zginęło blisko 60 mln ludzi. Spośród tych ofiar co dziesiąta była obywatelem Polski.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 651