OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiat ostrowski na wielkopolskich dożynkach
3 września 2009 roku

Powiat ostrowski na wielkopolskich dożynkach

W minioną niedzielę przedstawiciele powiatu ostrowskiego zaprezentowali się na Wojewódzko - Diecezjalnych Dożynkach Wielkopolskich. Tegoroczne Święto Plonów przygotował powiat pilski. Do Piły zjechali rolnicy z 35 wielkopolskich powiatów, by zaprezentować swoje wieńce i wspólnie świętować obfitość tegorocznych zbiorów.

W dniu 30 sierpnia 2009 roku w Pile odbyły się Wojewódzko-Diecezjalne Dożynki Wielkopolskie, w których udział wzięła delegacja z wieńcem dożynkowym naszego Powiatu.

Dożynki rozpoczęły się Mszą Świętą koncelebrowaną przez J. E. bpa Edwarda Dajczaka, która odprawiona została pod pomnikiem Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa. Po mszy korowód dożynkowy przemaszerował ulicami Piły na stadion żużlowy przy ul. Bydgoskiej. W korowodzie szli rolnicy reprezentujący wszystkie powiaty Wielkopolski niosąc dożynkowe wieńce wykonane z kłosów zbóż, owoców, warzyw i polnych kwiatów. W sumie powiat pilski odwiedzili rolnicy z 35 powiatów, by wspólnie świętować obfitość tegorocznych zbiorów.

Powiat ostrowski każdego roku bierze udział w Wielkopolskich Dożynkach. Tegoroczną delegację Powiatu Ostrowskiego reprezentował laureat konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2006, Bogusław Połczyński z małżonką. W obrzędach asystowali: Natalia Kopras i Miłosz Musieł z Zespołu Pieśni i Tańca „Przygodzice” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach.

W części oficjalnej obchodów dorodny bochen chleba wypieczony z tegorocznych plonów starostowie dożynkowi przekazali na ręce Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i równocześnie Gospodarza dożynek. Podobne otrzymali Starosta Pilski Tomasz Bugajski, Prezydent Miasta Piły Zbigniew Kosmatka oraz Biskup Edward Dajczak, którzy zgodnie z tradycją podzieli go równo między mieszkańców.  

Z wielkim szacunkiem spotykamy się dzisiaj, by podziękować rolnikom. Ta praca jest niezwykle, trudna, odpowiedzialna, wymagająca ogromnej cierpliwości i szacunku dla przedmiotu pracy - dla ziemi. Myślę, że rolników nie trzeba zapewniać o tym, że szanujemy ten trud - mówił podczas uroczystości Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Piłę i powiat pilski odwiedziło wielu zacnych gości: przedstawicieli rządu RP, korpusu konsularnego, parlamentarzystów i samorządowców. Na uroczystości obecny był między innymi doradca prezydenta Polski, Andrzej Klarkowski, który odczytał list do uczestników dożynek podpisany przez Lecha Kaczyńskiego. W uroczystościach uczestniczyli między innymi sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld, Marian Zalewski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek. Nie zabrakło przedstawicieli wszystkich czterech diecezji, z ordynariuszem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej biskupem Edwardem Dajczakiem na czele. Ponadto w Święcie Plonów uczestniczyli przedstawiciele samorządów powiatowych i gminnych, starostowie, burmistrzowie, prezydenci, wójtowie, radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, radni powiatowi i gminni.

Jednym z punktów tegorocznego Święta Plonów była Wystawa Rolnicza, na której wielu wystawców - nie tylko producentów związanych z rolnictwem - prezentowało swoje produkty. Dożynkowe święto zakończył występ Andrzeja „Piaska” Pasiecznego.

Odwiedzin: 1038