OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wyjechali na roczny staż do Francji
7 września 2009 roku

Wyjechali na roczny staż do Francji

Już 7 września kolejni absolwenci powiatowej placówki rozpoczęli roczny staż zawodowy we Francji. Rusza druga edycja unijnego projektu EUROTOUR! Powiat ostrowski pozyskał fundusze unijne na sfinansowanie rocznego stażu zawodowego dla trzech absolwentów Zespołu Szkół Usługowych. Stażyści będą uczyć się języka, pracować i doskonalić swoje umiejętności w zawodzie kucharz i kelner. W miniony piątek Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski podpisał umowy z ochotnikami.

zat

Współpraca powiatu ostrowskiego z francuskim centrum doskonalenia zawodowego w miejscowości Bar Le Duc rozpoczęła się dwa lata temu. W ubiegłym roku projekt EUROTOUR umożliwił wyjazd na staż dwóch uczniów Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim. Młodzi ludzie w przeciągu roku doskonalili swoje umiejętności kucharskie i kelnerskie, szlifowali język i pracowali zawodowo. We wrześniu ich śladami ruszą kolejni absolwenci, tym razem trójka ochotników.

Uczestnicy pierwszej edycji byli bardzo zadowoleni z tego stażu, dobrze też współpracuje nam się z francuskim centrum doskonalenia zawodowego w Bar Le Duc, dlatego bez obaw przystąpiliśmy do drugiej edycji projektu. Początkowo zakładaliśmy, że oprócz absolwentów Zespołu Szkół Usługowych poślemy na staż również ochotników Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych. Jednak ze względu na kryzys francuskie firmy motoryzacyjne wycofały się z tego projektu. W tym roku EUROTOUR umożliwi odbycie stażu trzem absolwentom Zespołu Szkół Usługowych w zawodzie kucharz i kelner - wyjaśnia koordynator projektu Tomasz Sobczak, inspektor Wydziału Integracji Europejskiej i Rozwoju Starostwa Powiatowego.

Kandydatów osobiście werbował Michael Soulon z centrum doskonalenia zawodowego (Centre de formation d'apprentis europeen Louis Prioux) w Bar Le Duc, który ze strony francuskiej koordynuje projekt. Podczas wizyty w Ostrowie w maju tego roku, zaprezentował Region Lotaryngię i centrum kształcenia oraz warunki odbywania stażu. Do drugiej edycji programu zgłosiła się Marta Sitek, która odbędzie staż w zawodzie kucharza oraz Rafał Buryn i Krzysztof Ćwikła, którzy podszkolą swoje umiejętności kelnerskie. W piątek w obecności kierownika szkolenia praktycznego Zespołu Szkół Usługowych, Barbary Jakubowskiej oraz przedstawicieli Wydziału Integracji Europejskiej: naczelnika Jacka Szydłowskiego i koordynatora projektu Tomasza Sobczaka starosta Włodzimierz Jędrzejak podpisał z absolwentami stosowne umowy.

Dla tych młodych ludzi jest to życiowa szansa. Z tego też względu nie martwi mnie, że uczestnicy pierwszej edycji zdecydowali się pozostać we Francji, aby kontynuować naukę zawodu i pracować na własny rachunek. Europejskie rynki pracy są dla Polaków otwarte, a Polacy swoją pracą i zaangażowaniem potrafią zyskać uznanie. Niewykluczone, że ci młodzi ludzie za parę lat powrócą do kraju i otworzą własną francuską restaurację. Z tego bardzo bym się cieszył. Najważniejsze, że uczniowie kończąc tutejsze szkoły są już dobrze przygotowani do zawodu, a na zagranicznych stażach mają niepowtarzalną szansę zdobyć niezwykle cenne doświadczenie. Nasi zagraniczni partnerzy z Niemiec i Francji wielokrotnie powtarzali, że doceniają wysoki poziom kształcenia w Polsce, ale również kulturę osobistą naszej młodzieży - mówi Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski

We Francji stażyści mają zapewnioną szkołę, staż w restauracji, nocleg w pobliżu restauracji, wymagane ubezpieczenia oraz stały kontakt z opiekunami projektu. Staż przebiega w dwóch etapach: od września do grudnia staż finansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu „Uczenia się przez całe życie” Leonardo da Vinci, w kolejnych miesiącach stażyści utrzymują się z własnych wypracowanych środków.

Wsparcie jakie udziela Unia Europejska ma umożliwić wyjazd i rozpoczęcie nauki. Uczestnicy projektu muszą jednak czuć się odpowiedzialni za swoją przyszłość i pracę zawodową, dlatego po upływie czterech miesięcy sami pokrywają koszty swojej edukacji. Własne środki finansowe pochodzić będą z wypracowanej pensji, ponieważ wszyscy dostaną zatrudnienie w miejscowych firmach i restauracjach - wyjaśnia Tomasz Sobczak - Nie ukrywam, że jest to zadanie bardzo wymagające. Staż umożliwia rozwój osobisty i zwiększa szanse zatrudnienia, lecz młodzi ludzie muszą wykazać się silną motywacją i konsekwencją.

W celu potwierdzenia nabytych umiejętności uczestnicy projektu przystąpią do państwowego egzaminu zawodowego organizowanego przez Francuskie Ministerstwo Edukacji. W związku z tym projekt stawia dodatkowe wymaganie - opanowania języka francuskiego głównie zawodowego.

Głównym założeniem programu jest poprawa jakości systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, tworzenie innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze oraz dostosowanie systemu edukacji do wymogów rynku pracy. Poszczególne projekty, takie jak na przykład EUROTOUR, przeznaczone są dla wszystkich grup zawodowych na rynku pracy, które pragną podnosić swoje kwalifikacje zawodowe w ramach staży i wymiany doświadczeń, czyli dla uczniów, absolwentów i pracowników oraz osób związanych z kształceniem, szkoleniem i poradnictwem zawodowym.

Projekt jest w całości finansowany z funduszy unijnych pozyskanych przez powiat w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” - Leonardo da Vinci. Wartość dofinansowania dla tegorocznej edycji EUROTOUR przekracza 16.000 Euro.

Dodajmy, że oprócz organizacji rocznych staży zawodowych powiat ostrowski zdobywa fundusze z Unii Europejskiej na inne tak zwane „miękkie” projekty. W ramach Programu Leonardo da Vinci i Commenius z dwutygodniowych staży zawodowych dla uczniów i organizowanych wymian doświadczeń nauczycieli skorzystało już ponad 500 osób, a wartość pozyskanego dofinansowania to przeszło milion złotych.

Odwiedzin: 675