OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Migają na poziomie zaawansowanym
11 września 2009 roku

Migają na poziomie zaawansowanym

Kolejny poziom języka migowego ukończyli powiatowi urzędnicy, pracownicy szpitala, nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W drugiej edycji projektu „Język migowy dla wszystkich” wzięło udział 70 osób. Inicjatorką tego przedsięwzięcia była Janina Rzeźnik, Prezes Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych Na Stwardnienie Rozsiane.

W ubiegłym roku z językiem migowym zmierzyli się po raz pierwszy. W tym roku postanowili rozwinąć swoje umiejętności. W drugiej edycji projektu „Język migowy dla wszystkich” wzięło udział 70 osób.Do grupy 30 osób, które postanowiły kontynuować naukę dołączyło 40 początkujących. Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach na poziomie podstawowym oraz w jednej na poziomie zaawansowanym. Odbywały się w pomieszczeniach udostępnionych przez dyrekcję IV Liceum Ogólnokształcącego i trwały od kwietnia do sierpnia. W środę, 9 września w auli IV LO uroczyście podsumowano drugą edycję projektu.

Honorowymi gośćmi podczas uroczystości byli: Krzysztof Kowal, prezes Dolnośląskiego Związku Głuchych, Zygmunt Lubieniecki Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, Marcin Siudziński, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim.

W pierwszej edycji projektu „Język migowy dla wszystkich” wzięły udział 34 osoby, w tym roku było 70 uczestników. Myślę, że nasz cel został osiągnięty, wzbudziliśmy zainteresowanie językiem migowym. Mogę się pochwalić, że podczas tegorocznej edycji cztery osoby ukończyły w Ostrowie kurs na poziomie zaawansowanym i równocześnie kurs nauczycielski I stopnia we Wrocławiu. Ci młodzi ludzie zdawali egzamin przed komisją Polskiego Związku Głuchych i już myślą o kolejnym stopniu nauczycielskim. - wyjaśnia Janina Rzeźnik, inicjatorka projektu i prezes Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych Na Stwardnienie Rozsiane - Kurs cieszy się ogromną popularnością, dlatego jeśli tylko pozwolą nam na to fundusze będziemy naukę języka migowego kontynuować.

Celem projektu było przygotowanie uczestników do pierwszego kontaktu oraz pomocy w codziennych czynnościach osobom niesłyszącym i głuchoniemym.

Bardzo się cieszę, że takie kursy odbywają się w Ostrowie i Kępnie. To bardzo ważne dla osób głuchych, aby mogli spotykać się z ludźmi i zwyczajnie porozmawiać. Osobom w pełni sprawnym trudno sobie wyobrazić z jakimi problemami spotykają się osoby niesłyszące w codziennym życiu: w urzędach, szpitalach, bankach. Na ścianie tej auli widnieje hasło - Nikt nie jest pewny, kiedy los rzuci go na drugą stronę tego szeregu prowadzącego od pełnej sprawności do miejsca niemocy i bezradności. A granica między sprawnością
a niepełnosprawnością jest bardzo krucha. - Dlatego uważam, że ucząc się języka migowego robicie też coś dla siebie
- mówił i migał do zebranych Krzysztof Kowal, prezes Dolnośląskiego Związku Głuchych.

Uczestnikami projektu byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, powiatowego szpitala, Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety oraz nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Ochotnicy czynnie uczestniczyli w zajęciach i pomyślnie zdali egzamin, który przeprowadziła Katarzyna Błażejewska, osoba głuchoniema oraz Zuzanna Czworowska, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i koordynator Kępińskiego Centrum Wolontariatu. Warto przypomnieć, że obie panie były nominowane do tytułu „Człowiek Wielkiego Serca” i „Człowiek Roku 2007 wśród Niepełnosprawnych”, który przyznaje poznańska TVP 3.

Zależało mi przede wszystkim na tym, aby zachęcić osoby słyszące do próby nauki języka migowego. Wystarczą podstawy tego języka, aby nawiązać kontakt z osobą niesłyszącą. To bardzo cenny krok w kierunku tych osób, które często czują się odizolowane od życia społecznego, przesiadują w domach, bo nie mają możliwości komunikacji w swoim języku. To my, osoby w pełni sprawne, możemy pomóc przełamać im tę barierę psychiczną, dać im szansę uczestniczenia w życiu społecznym. Dlatego jestem przeszczęśliwa, że po raz drugi prowadziłam kurs w Ostrowie, a co najważniejsze zaraziłam tym językiem innych - mówi Zuzanna Czworowska, kierownik kępińskiego PCPRu

Podczas uroczystości wręczono zaświadczenia o ukończeniu kursu. Wszyscy uczestnicy podkreślali, że język migowy jest bardzo trudny, ale jego nauka daje wiele satysfakcji. Wielu z nich nie zamierza poprzestać na tym co osiągnęli.

Jestem pełen podziwu dla was wszystkich. W imieniu władz samorządowych powiatu ostrowskiego serdecznie gratuluję i składam wyrazy uznania, że wykazaliście taki hart ducha i kontynuowaliście naukę rozpoczętą w 2008 roku. W kursie wzięli udział pracownicy samorządowi i przedstawiciele naszych powiatowych jednostek, dlatego serdecznie im dziękuję za zaangażowanie i wytrwałość. Dzięki nim nasze placówki będą bardziej przyjazne dla osób niesłyszących. Najwyższe uznanie należy się osobom, które inicjują tak cenne przedsięwzięcia na rzecz osób niepełnosprawnych: Janinie Rzeźnik oraz Józefowi Kozanowi - mówi Zygmunt Lubieniecki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego

W trakcie uroczystości zaprezentowano wiersze autorstwa osób niesłyszących. Niespodzianką była piosenka „Jesteśmy wzajemnie potrzebni” wykonana przez uczestników kursu również w języku migowym. Autorem słów i muzyki utworu jest Józef Kozan, dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego:

„Żyjemy dla siebie i razem idziemy
W nadziei, że będzie radośnie...

Marzymy o szczęściu i szczerze pragniemy
Być sobie wzajemnie potrzebni.


Ref. Gdy promyk słoneczny
Obudzi nasz dzień -
Czas pełen miłości i wiary.
Połączmy swe serca,
I będzie nam lżej
Tak płynąć po życiowej fali...”

Fundusze na tegoroczną edycję „Języka migowego dla wszystkich” Ostrowskie Stowarzyszenie Osób Chorych Na Stwardnienie Rozsiane pozyskało z Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Odwiedzin: 935