OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Oferta dla muzykalnych
14 września 2009 roku

Oferta dla muzykalnych

Zespół Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim oraz Stowarzyszenie „Strefa Kultury” zapraszają wszystkich chętnych do rozwijania swoich muzycznych pasji w ramach „Ogniska Muzycznego”. Projekt rusza z początkiem października. Organizatorzy zapewniają uczestnikom fachową wiedzę muzyczną praktykę gry na wybranym instrumencie oraz ćwiczenia wokalne.

Z początkiem października rusza nowa inicjatywa Zespołu Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim oraz Stowarzyszenia „Strefa Kultury”. Wszyscy, którzy chcą rozwinąć swoje muzyczne pasje mogą to zrobić pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej w ramach „Ogniska Muzycznego”.

Zainteresowanie nauką w naszej placówce jest ogromne, dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw wszystkim tym, którzy z różnych powodów nie są uczniami szkoły muzycznej. Oferta Ogniska Muzycznego skierowana jest zarówno do dzieci jak i dorosłych. To propozycja dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się grać, bądź doskonalić swoje umiejętności gry na wybranych instrumentach. Mam nadzieję, że nasze ognisko muzyczne będzie cennym uzupełnieniem i tak już bogatej oferty umuzykalnienia mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego - mówi Robert Matuszewski, dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim

Organizatorzy zapewniają doskonałe warunki do nauki. Zajęcia odbywać się będą w nowoczesnych, oddanych kilka miesięcy temu do użytku salach Zespołu Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim przy Alei Słowackiego 1c.

Oferta edukacyjna jest bardzo szeroka i obejmuje takie instrumenty jak: skrzypce, altówkę, wiolonczelę, kontrabas, flet, klarnet, saksofon, trąbkę, puzon, tubę, perkusję, fortepian, keyboard, akordeon, gitarę. Program zajęć obejmuje zarówno naukę techniki gry na wybranym instrumencie, jak i naukę teorii muzycznej. Możliwe są również zajęcia z podstaw improwizacji jazzowej, doskonalenia umiejętności gry zespołowej. Ponadto oferujemy naukę wokalu - dodaje dyrektor ZSM

Zajęcia w ramach Ogniska Muzycznego będą odbywać się odpłatnie w cyklu:
1 godzina teorii i 1 godzinna gry na instrumencie tygodniowo. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące działalności Ogniska Muzycznego można uzyskać w sekretariacie ZSM lub pod numerem telefonu: (062) 736 26 46. Również w sekretariacie prowadzone są zapisy.

Odwiedzin: 534