OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
55-lecie III Liceum Ogólnokształcącego
15 września 2009 roku

55-lecie III Liceum Ogólnokształcącego

W dniach 11 i 12 września III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim obchodziło Jubileusz 55 – lecia istnienia. Uroczystości rozpoczęły się oddaniem do użytku ogólnodostępne boisko wielofunkcyjnego. Z wielką radością chcę spełnić tę posługę i bardzo się cieszę, że w sąsiedztwie powstał tak wspaniały obiekt – mówił ks. Infułat Tadeusz Szmyt, podczas poświęcenia boiska.

Uroczystości Jubileuszu III Liceum Ogólnokształcącego rozpoczęły się Mszą Jubileuszową odprawianą 1 września. Natomiast uroczystości 11 września otwarciem nowego boiska wielofunkcyjnego.Starosta ostrowski Włodzimierz Jędrzejak, wicestarosta ostrowski Krzysztof Rasiak, dyrektor szkoły Maria Tomalak, wicekurator Anna Nowicka, nauczyciel wychowania fizycznego Włodzimierz Malik oraz uczennica klasy sportowej przecinając wstęgę, dokonali uroczystego otwarcia boiska sportowego.

Przy bramie boiska zebrała się cała szkolna społeczność oraz zaproszeni goście między innymi władze samorządowe powiatu, przedstawiciele miasta
i kuratorium, dyrektorzy jednostek oświatowych a także projektant obiektu
i wykonawca.

     Chciałabym podziękować wszystkim, których wysiłek i zaangażowanie przyczyniły się do powstania tego pięknego i jakże potrzebnego obiektu sportowego. Dziękuję władzom Powiatu Ostrowskiego za podjęcie decyzji o lokalizacji i przeznaczeniu środków finansowych na budowę boiska właśnie w tym miejscu. W miejscu, które od wielu, wielu lat czekało na nową inwestycję by mogło w sposób rzeczywisty służyć młodzieży. W miejscu, które jest wspaniałym uzupełnieniem powiatowej infrastruktury edukacyjno - sportowej. W sąsiedztwie krytej pływalni Wodny Raj oraz czterech dużych szkół ponadgimnazjalnych. Dziękuję pracownikom Starostwa Powiatowego szczególnie Robertowi Kaczmarkowi z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu za zaangażowanie na etapie składania wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie. Pragnę również podziękować projektantowi tego obiektu Wojciechowi Kinastowskiemu, dziękuję wykonawcy Arkadiuszowi Krzyżanowskiemu oraz moim pracownikom. Dziękuję wielu osobom, dzięki którym udało się ten projekt zrealizować - mówiła Maria Tomalak, dyrektor szkoły podczas otwarcia boiska

Poświęcenia boiska dokonał Ksiądz Infułat Tadeusz Szmyt, proboszcz Parafii p.w. św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Nowy obiekt sportowy usytuowany jest w miejscu boiska asfaltowego, które od lat nie było użytkowane z powodu zniszczonej nawierzchni. Nowe Boisko ma wymiary areny 30 na 44 metry. Na istniejący asfalt została położona warstwa geowłókniny, a ponadto warstwa tłucznia kamiennego, kliniec kamienny oraz warstwa specjalnej trawy syntetycznej. Boisko posiada ogrodzenie systemowe z piłkochwytami. Dookoła przygotowano miejsca parkingowe i zagospodarowano tereny zieleni. Dodatkowo zainstalowano oświetlenie.

     Od dawna zależało nam na tym, aby w tym miejscu powstało boisko wielofunkcyjne. Trudność sprawiło wygospodarowanie z budżetu powiatu odpowiedniej kwoty na jego budowę. Nadszedł wreszcie moment, kiedy przy dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki mogliśmy tę inwestycję przeprowadzić. Na pewno dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego to przedsięwzięcie jest bardzo cenne i korzystne. Chciałem w tym miejscu serdecznie podziękować wicestaroście Krzysztofowi Rasiakowi i dyrektorowi szkoły Marii Tomalak za ich zaangażowanie i podjęcie się tak trudnego tematu inwestycyjnego oraz wszystkim, którzy byli w to przedsięwzięcie zaangażowani - mówi Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski podczas oddania obiektu do użytku.

Nowe boisko przystosowane jest do uprawiania wielu dyscyplin sportowych: piłki ręcznej i nożnej, siatkówki, tenisa ziemnego oraz dwa boiska do koszykówki. Obiekt z pewnością uatrakcyjni zajęcia z wychowania fizycznego i zajęcia pozalekcyjne.

     Myślę, że jest to sukces nas wszystkich. Powiat Ostrowski otrzymał dofinansowanie na budowę boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 189.300 złotych natomiast pozostałe środki na to zadnie pochodziły z budżetu Powiatu Ostrowskiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Koszt całego zadania to około 550 tysięcy złotych - wyjaśniał Krzysztof Rasiak, wicestarosta ostrowski.

Boisko przy ulicy Wojska Polskiego jest nowoczesne, bezpieczne a przede wszystkim bezpłatne. Obiekt jest ogólniedostępny dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i powiatu.

Kolejnym punktem Jubileuszu było nadanie sali nr 44 imienia Anny i Wojciecha Suszyckich. To nauczycielskie małżeństwo związane było z III LO właściwie od początku jego istnienia. Nieżyjąca Anna Suszycka była nauczycielką biologii i chemii natomiast Wojciech Suszycki uczył języka polskiego oraz historii.

     Kiedy na 50 - lecie III LO uhonorowano mnie tytułem zasłużonego nauczyciela to myślałem, że to już jest wszystko, co można osiągnąć. W związku z tym, nie umiem nawet określić uczuć, jakie przeżywam odkąd się dowiedziałem, że będzie tu sala Anny i Wojciecha Suszyckich. Pierwsze było zaskoczenie, drugie wątpliwość, czy to ja w tej roli mam wystąpić, czy się do tego nadaję, czy na to zasłużyłem. To również żal, że kiedy szkoła nadaje imię dwóch patronów stoję przed Państwem sam, ale takie jest już życie. Sądzę, że razem z żoną w tych murach zostawiliśmy więcej niż odrobinę. Zostawiliśmy przede wszystkim naszą młodość. Dla mnie dzisiejsze Święto jest czymś niezwykłym, co można przeżyć raz w życiu. Dlatego dziękuję bardzo Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej za ten zaszczyt. Ta szkoła szanuje swoją przeszłość, konsekwentnie buduje swoją tradycję i tworzy fundamenty do dalszej działalności. Wierzę, że mimo reform da sobie radę i ma świetlaną przyszłość przed sobą - mówił Wojciech Suszycki, podczas uroczystości.

Z okazji nadania imienia sali nr 44 Anny i Wojciecha Suszyckich starosta ostrowski, Włodzimierz Jędrzejak powiedział:

     Bardzo się cieszę, że mam przyjemność uczestniczyć w nadaniu sali nr 44 imienia pani Anny i Wojciecha Suszyckich, którzy dla mnie są wielkimi autorytetami. Panie Profesorze z całego serca chciałem jeszcze raz za wszystko serdecznie Panu podziękować za to, co Pan dla tej szkoły zrobił, ale również dla miasta i powiatu ostrowskiego. Wiemy, że tego typu osoby jak Pan, najczęściej nie kończą na laurach tylko pracują do ostatniego dnia. Przede wszystkim składam serdeczne życzenia dużo zdrowia, pomyślności i dalszej owocnej pracy na rzecz środowiska oświaty.

Następnie wszyscy goście udali się do auli, gdzie rozpoczął się Wielki Koncert Jubileuszowy z okazji 55 - lecia III Liceum Ogólnokształcącego Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie wprowadzeniem szkolnego sztandaru i odśpiewaniem hymnu szkoły.

Tradycyjnie Jubileusz III Liceum obchodzony jest, co pięć lat. Z tej okazji dyrektor szkoły Maria Tomalak w swoim przemówieniu powiedziała między innymi:

     III Liceum Ogólnokształcące ma już za sobą Srebrne i Złote Gody. Minione 55 - lat zaowocowało wieloma doniosłymi osiągnięciami w codziennym, i jakże pracowitym życiu szkoły. Cząstka tego wszystkiego została zapisana w oficjalnych dokumentach szkolnych, część na kartach kronik klasowych i w kronice szkoły, część stała się dorobkiem zespołów artystycznych, inna jeszcze trafiła do tabel wyników sportowych. Księga Honorowa pełna jest nazwisk wybitnych uczniów.

     Pragnę wszystkich zapewnić, że nasza Szkoła trwa, a kolejne pokolenia pieczołowicie zapełniają białe karty kroniki szkolnej. Z wielką troską przekazują sobie Sztandar Szkoły i słowa Szkolnego Hymnu. Nasi absolwenci rozsławiają imię szkoły, wszędzie tam, gdzie ścieżki życia ich zaprowadzą. Absolwentów III Liceum Ogólnokształcącego, jako pracowników cieszących się prestiżem i szacunkiem społecznym można spotkać w zasadzie wszędzie. Jako wysokich rangą urzędników w ministerstwach, nietuzinkowych specjalistów w szpitalach, szanowanych prawników, wyśmienitych naukowców, znanych artystów, a przede wszystkim jako uczciwych, odpowiedzialnych i porządnych ludzi.

     Kończąc chciałabym złożyć serdeczne podziękowanie Panu Staroście Włodzimierzowi Jędrzejakowi za objęcie obchodów Jubileuszu 55 - lecia istnienia III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim swoim Honorowym Patronatem. Dziękuję Komitetowi Organizacyjnemu, Stowarzyszeniu Absolwentów III LO, nauczycielom, uczniom oraz wszystkim pracownikom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, aby nasz Jubileusz przyjął właśnie takie rozmiary i taką oprawę.

W czasie uroczystości wręczono także statuetkę „Zasłużony Nauczyciel”, którą otrzymali: Maria Klaczyńska, Ryszard Kościelniak oraz Stanisław Dobrzyński.

Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski podczas wystąpienia z okazji Jubileuszu 55 - lecia III Liceum Ogólnokształcącego powiedział:

Miałem już przyjemność spotkania się z Państwem pięć lat temu z okazji 50 - lecia istnienia szkoły. Czas szybko mija i dzisiaj znów mogę być z Wami z okazji kolejnego Jubileuszu. Sądzę, że w tej szkole przez ten krótki czas bardzo wiele się zmieniło, co można zresztą zobaczyć. Mam na myśli, termomodernizację budynku szkolnego, gruntowną modernizacje krytej pływalni, a także budowę boiska wielofunkcyjnego. Chciałem w tym momencie bardzo serdecznie podziękować Pani Dyrektor, Gronu Pedagogicznemu, pracownikom szkoły, bo między innymi jest to ich zasługa. Jestem dumny z tego, że jako przedstawiciel organu prowadzącego szkoły ponadgimnazjalne widzę jak te nasze placówki funkcjonują i się rozwijają. Oczywiście chciałoby się o wiele, wiele więcej, bo nigdy nie jest dosyć. Mogę powiedzieć, że cieszymy się bardzo z tego, że kolejne dwie szkoły będą miały przeprowadzoną termomodernizację Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Transportowo - Elektrycznych.

Podczas uroczystości Włodzimierz Jędrzejak wręczył Nagrodę Starosty I stopnia, którą otrzymała Maria Świtała - Jarnecka, nauczycielka języka polskiego w III Liceum Ogólnokształcącym.

Część oficjalna uroczystości zakończyła się ślubowaniem klas pierwszych. W drugim dniu obchodów Jubileuszu rozegrano mecz w piłkę siatkową o Puchar Jubileuszowy Dyrektora III LO oraz odbyły się mistrzostwa w pływaniu o Puchar Stowarzyszenia Absolwentów III LO. Jubileusz 55-lecia III Liceum Ogólnokształcącego zakończył recital absolwentki III LO, Agnieszki Greinert oraz Koncert Absolwentów „Muzyka łączy pokolenia”.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 2303