OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowe Skalmierzyce mają obwodnicę
16 września 2009 roku

Nowe Skalmierzyce mają obwodnicę

W poniedziałek, 14 września punktualnie o godzinie 12.00 oddano do użytku obwodnicę Nowych Skalmierzyc. Inwestycja wybudowana w ciągu drogi krajowej nr 25 Ostrów – Kalisz, pochłonęła ponad 120 milionów złotych. Do dzisiaj przez tą niewielką miejscowość dziennie przejeżdżało ponad 15 tysięcy samochodów, w tym około 2 tysięcy tirów. Obwodnica nie tylko wyprowadza z centrum miasta uciążliwy transport, ale również znacząco poprawia bezpieczeństwo pieszych - podkreśla Marek Napierała, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.

14 września w obecności między innymi przedstawicieli rządu, licznie przybyłych parlamentarzystów, lokalnych władz samorządowych - burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożeny Budzik, przewodniczącego Rady Gminy, Kazimierza Sipki, prezydenta Miasta Kalisza, Janusza Pęcherza, starosty ostrowskiego, Włodzimierza Jędrzejaka oraz dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Marka Napierały, przedstawicieli Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, podmiotów realizujących i nadzorujących budowę, a także mieszkańców gminy, uroczyście oddano do użytku tak długo oczekiwaną inwestycję.

Uroczystego przecięcia wstęgi na nowo wybudowanym odcinku trasy połączonym z wcześniej wybudowanym wiaduktem dokonali: minister Tadeusz Jarmuziewicz oraz minister Rafał Grupiński, burmistrz gminy i miasta, Bożena Budzik, prezydent Kalisza, Janusz Pęcherz, starosta ostrowski Włodzimierz Jędrzejak, dyrektor GDDKiA Marek Napierała oraz przedstawiciele: wojewody - Włodzimierz Draber i wykonawców: Elżbieta Buszkiewicz i Waldemar Siemiński.

     Dzisiejszy dzień jest niezwykle ważny dla poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddajemy bowiem do użytku tak długo oczekiwana obwodnicę Nowych Skalmierzyc. Ta inwestycja czekała na swoją realizacje wiele lat i rodziła się z niemałymi kłopotami. W końcu jednak doczekaliśmy się szczęśliwego finału i możemy otworzyć kolejny bardzo ważny punkt na drogowej mapie Wielkopolski. Warto podkreślić, że przez tą niewielką miejscowość codziennie przejeżdżało ponad 15 tysięcy samochodów, w tym około 2 tysięcy tirów. Było to bardzo uciążliwe dla mieszkańców Nowych Skalmierzyc. Dziś z radością mogę powiedzieć, że dzięki tej inwestycji nie tylko wyprowadzamy z centrum miasta uciążliwy transport, ale także w znaczący sposób zwiększamy bezpieczeństwo pieszych - mówi Marek Napierała, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu.

Realizacje inwestycji rozpoczęto 31 stycznia 2007 roku. Oddana do użytku obwodnica ma ponad 7 kilometrów, a na jej trasie znajdują się dwa węzły dwupoziomowe, pięć obiektów mostowych na drogach poprzecznych oraz pełny system dróg serwisowych. Ponieważ obwodnica jest dwupasmowa, wszystkie obiekty inżynierskie zostały wykonane w taki sposób, aby móc w przyszłości dobudować dodatkowe dwa pasy. Wraz z budową obwodnicy Nowych Skalmierzyc został także przebudowany istniejący wiadukt drogowy nad linią PKP.

     Trzeba mieć marzenia aby mogły się spełniać. I najlepiej kiedy te marzenia są zbiorowe, to radość z ich spełnienia jest większa. Właśnie takie zbiorowe marzenie mieszkańców naszej wspólnoty przed chwilą się spełniło, bo oczekiwana przez lata obwodnica Skalmierzyc i miasta Nowe Skalmierzyce została otwarta. Tym sposobem już od dziś rozpoczyna się nowe życie dla mieszkańców bez mała całej wspólnoty gminnej, a z naszych pleców spadło ogromne brzemię odpowiedzialności za całe zło i ludzkie dramaty, które na przestrzeni lat rozgrywały się na drodze krajowej nr 25 przecinającej na pół centrum miasta i wsi. Bo musicie, Szanowni Państwo, wiedzieć, że pierwszym odpowiedzialnym za bezpieczeństwo mieszkańców i każdą tragedię na tej drodze, których przez lata zdarzyło się wiele - były władze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Nie było więc nam łatwo z takim obciążeniem funkcjonować, a każdy sygnał karetki pogotowia ratunkowego, policji, czy straży pożarnej stawiał nas na równe nogi. Ten cały balast miał jednak i pozytywną stronę, bo wzbudzał w nas jeszcze większą determinację w staraniach o budowę tej dziś otwartej obwodnicy. I oto dziś jesteśmy świadkami historycznego momentu, na który czekaliśmy kilka, a nawet kilkadziesiąt lat - podkreśla Bożena Budzik, burmistrz Nowych Skalmierzyc

Poświęcenia obwodnicy dokonał ksiądz kanonik Stanisław Kraska, proboszcz Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach. Jako pierwsi drogę przejechali motocykliści i straż pożarna. Po uroczystym otwarciu obwodnicy obyła się sesja Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, na której głos zabrał między innymi starosta ostrowski Włodzimierz Jędrzejak.

     Z ogromną przyjemnością uczestniczę w oddaniu do użytku obwodnicy Nowych Skalmierzyc. Z pewnością jest to moment historyczny - albowiem ukończono inwestycję, na którą mieszkańcy naszego regionu długo czekali. Dlatego nie kryję zadowolenia i serdecznie gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do tego osiągnięcia. Jako samorządowiec dostrzegam i doceniam osobisty wkład w to przedsięwzięcie Pani Burmistrz Bożeny Budzik i jej współpracowników. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu, determinacji i konstruktywnej współpracy samorządu gminnego z Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad możliwa stała się realizacja tej jakże potrzebnej inwestycji. Chciałbym jednocześnie podkreślić, że obwodnica Nowych Skalmierzyc jest kluczową inwestycją nie tylko dla powiatu ostrowskiego, ale również dla aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Z pewnością usprawni komunikację między dwoma największymi miastami w regionie: Ostrowem i Kaliszem. Otwarcie obwodnicy Nowych Skalmierzyc to ogromny sukces, z którego wszyscy dziś powinniśmy być dumni.

Inwestycja pochłonęła 120 milionów złotych. Inwestorem zadania była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, a głównym wykonawcą firma Bilfinger Berger Polska S.A w Warszawie oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A w Kaliszu.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 1443